317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PUBLIC, POST CONTRACUAL PE PERIOADA DETERMINATA
Anunţ


Anunţ

Recuperare sume plătite ca Ajutor social


Anunţ public

,,Comuna Zăbrani, titular al proiectului "Construire – racorduri manajere pe domeniul public, pe străzile nr.5,6,7,8,9,10,11,12,14, domeniul public...


ANUNŢ PRIN PUBLICITATE

Conform prevederilor art 47 cod procedura fiscal aducem la cunostinta ca pe numele SC AGROMECOLOGIC SRL, CUI 13601851, cu sediul in str. Alexandru Xenopol, nr 36, loc Sibiu, jud Sibiu, s-a emis ...


Anunţ

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBRANI, cu sediul in localitatea Zăbrani, nr.95, judetul Arad, organizeazã concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea funcţiilor publice vacante


Anunţ

ANUNT IMPORTANT PENTRU DEŢINĂTORII DE BOVINE, CABALINE, OVINE ŞI CAPRINE


Acte necesare pentru ajutorul de încălzire 2016-2017

Placeholder image