BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL


ŞOFER – la SERVICIUL PUBLIC EDILITAR GOSPODĂRESC

PRIMARIA COMUNEI ZĂBRANI cu sediul in: localitatea Zăbrani, nr.95 judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului     ŞOFER – la SERVICIUL PUBLIC EDILITAR GOSPODĂRESC - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- Studii medii/ generale /scoala profesionala;
- vechime în muncă minim 3 ani;
- posesor permis de conducere – valid - categoriile - B, C, E;
- atestat transport marfă - vizat la zi;
- fişă medicală conducător auto profesionist.
- Aviz psihologic favorabil pentru exercitarea funcţiei de şofer

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

      Proba scrisă: data de 29 septembrie 2016, ora: 10,00, la sediul Primăriei comunei Zăbrani
Proba de interviu: data de 3 octombrie 2016, ora: 14,00, la sediul Primăriei comunei Zăbrani
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 21 septembrie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani.

 

      Date contact: Compartimentul Resurse Umane, tel. 0257/457001

 

PRIMAR,
TOADER MARIAN