BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
anunţ

ANUNT IMPORTANT PENTRU DEŢINĂTORII DE BOVINE, CABALINE, OVINE ŞI CAPRINE

Stimate(ă) locuitor(are) al/a comunei Zăbrani

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi prevederile HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/199, vă aducem la cunoştinţă faptul că până la date de 01.12.2016 aveţi obligaţia de a depune cererea prin care vă  manifestaţi intenţia de a participa la procedura de închiriere/concesionare a păşunii comunale începând cu anul 2017

PRIMAR

Ec. MARIAN TOADER

 

                                                                                        SECRETAR                                              

                                                                           CRIŞAN ANDREI CĂTĂLIN