BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
anunţ publicANUNŢ  PUBLIC

 

           ,,Comuna Zăbrani, titular al proiectului "Construire – racorduri manajere pe domeniul public, pe străzile nr.5,6,7,8,9,10,11,12,14, domeniul public – prospect stradal loc. Zăbrani – com. Zăbrani" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare şi anume faptul că proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluarii adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul menţionat mai sus, propus a fi realizat în comuna Zăbrani, satul Zăbrani str. 5,6,7,8,9,10,11,12,14, jud. Arad.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Spalaiul Mureş, nr. F.N., de luni pînă vineri, între orele 09-16, precum şi la urmatoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ."

 

 

 

PRIMAR

TOADER  MARIAN