BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
a n u n ţ

29.07.2016 9:43 | Primăria ZăbraniANUNŢ !

 

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBRANI,  cu sediul in localitatea Zăbrani, nr.95, judetul Arad, organizeazã concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea functiei publice vacante,  de:
CONSILIER, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Urbanism

Concursul se va desfăşura astfel: 
- Proba scrisa in data de 29 august 2016,  ora 10,00 ,
- Proba interviu in data de 31 august 2016,  ora 14,00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă,

      2.  vechime şi specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 1 an.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul  Primăriei comunei Zăbrani, ultima zi de înscrie – 18 august 2016.  

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Zăbrani, persoana de contact: Zaharia Anuţa, telefon: 0257/457001.

Semnatura si Stampila
PRIMAR,
TOADER MARIAN