BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
anunţANUNT

PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBRANIcu sediul in localitatea Zăbrani, nr.95, judetul Arad, organizeazã concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG.286/2011, modificat şi completat de  HG Nr.1027/2014, în cadrul instituţiei.

 Denumirea postului      ADMINISTRATOR  PUBLIC, post contractual pe perioada determinată.

Condiţii specifice  de participare la concurs:

  1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
  2. studii postuniversitare sau masterat;
  3. cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;
  4. experienţă în domeniul administraţiei publice locale, minim 5 ani; 

             Concursul se va desfăşura astfel: 
-  proba  scrisă:   9 ianuarie 2017, ora : 10,00, la sediul Primăriei comunei Zăbrani
-  proba de interviu :  11 ianuarie 2017, ora : 14,00, la sediul Primăriei comunei Zăbrani

  Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29 decembrie 2016, ora. 15,00,  la sediul  Primăriei comunei Zăbrani.  
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Zăbrani, telefon: 0257/457001.