BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Anunţ
PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBRANIcu sediul in localitatea Zăbrani, nr.95, judetul Arad, organizeazã concurs pentru ocuparea postului contractual vacant aprobat prin HG.286/2011, modificat şi completat de  HG Nr.1027/2014, în cadrul instituţiei.

 

 Denumirea postului :  Referent de specialitate,  post contractual pe perioada nedeterminată, cu atribuţii  - achizitii publice.

 

Condiţii specifice  de participare la concurs:

  1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
  2. cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;
  3. condiţia de vechime  - nu este obligatorie

             Concursul se va desfăşura astfel: 

-  proba  scrisă:      14 februarie 2017, ora : 10,00, la sediul Primăriei comunei Zăbrani

-  proba de interviu :  16 februarie 2017, ora : 14,00, la sediul Primăriei comunei Zăbrani

            

  Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 6 februarie 2017, ora. 15,00,  la sediul  Primăriei comunei Zăbrani.  

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Zăbrani, telefon: 0257/457001.

 

 

Semnatura si Stampila

PRIMAR,

TOADER MARIAN