BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Informatii Publice


D IS P O Z I T I A Nr. 26

Din 13 februarie 2017

Cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Zabrani in sedinta publica de indata, in ziua de marti, 14.02.2017

Primarul comunei Zabrani, Avand in vedere .

 prevederile art. 39, alin.4 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul prevederilor art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

DISPUNE

Articol unic. Consiliul Local al comunei Zăbrani se convocă în şedinţă publică de îndată pentru ziua de marţi, 14 februarie 2017, ora 13:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu urmatoarea

ORDINE DE Zl:

1. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităti comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, Zona 5. Iniţiativa primarului;


Primar
Toader Marian
Pt. Secretar
Tuta Hortensia