Text mai mare Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Mesajul PrimaruluiNr.  6789 / 19.11.2019 

A N U N Ț,

Primarul comunei Zăbrani, Marian Toader anunță că începând cu data de 19.11.2019, la sediul primăriei Zăbrani, nr.95, jud. Arad se poate consulta documentația P.U.Z. și R.L.U. "Infiintare plantatie pomicola cu lant integrat de procesare, desfacere ", loc. Zăbrani, jud. Arad, în forma finală.

Amplasament: - extravilanul Comunei Zăbrani, identificat prin CF nr. 302216, Nr.CAD.302216 – în suprafață de 99.700 mp.

Proiectantul P.U.Z. – ului este SC ARHITEKT STUDIO A S.R.L.

Beneficiarul P.U.Z.– ului este investitorul privat SC G.F.G. GAPA FINANCES &GUARANTIES SRL, cu sediul în loc. Dumbravita, str. Margaretei, nr.12, jud. Timis, CUI –RO 25565272. Documentația este completă, conține toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr.01/08.01.2018 și este completată cu cerințele și condițiile de avizare cu conditia introduceriiin intravilan a U.d.V.1-zona spatii productie , depozitare, desfacere, respectiv suprafata aferenta de 4885,55mp.

În termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentului anunț se pot depune în scris observații, recomandări, sugestii și opinii privind documentația la registratura Primăriei comunei Zăbrani.

Răspunsurile la observațiile transmise se vor posta pe site-ul primăriei Zăbrani și se vor afișa la sediul acesteia în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt: Consilier ARDEUAN RALUCA si Referent SUCIU AMELIA. Telefon – 0257/457001, e-mail: primariazabrani@yahoo.com.

 

PRIMAR,

MARIAN TOADER