Text mai mare Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
ANUNT PUBLIC

Etapa  2  de  elaborare a propunerilor pentru PUZ 

            Primarul   comunei   ZABRANI   anunta  publicul  ,  autoritatile  interesate si  proprietarii     terenurilor  din  zona  elaborarea  propunerilor  de   PUZ  si  RLU     "ZONA DE PRELUCRARE AGREGATE MINERALE CU REALIZARE LAC PENTRU AGREMENT  SI SPATII VERZI CU ZONE DE AGREMENT IN INTRAVILANUL NEUDORF,COMUNA ZABRANI"

 de  catre  investitorul  privat HOLCIM (ROMANIA) S.A.,  proprietar  al  terenului  in  suprafata  de 790829 mp, situat  pe  teritoriul  administrativ  al  comunei    ZABRANI    intravilanul  localitatii  NEUDORF  identificat   prin  C. F-  301129, Nr. cad-970,  C. F. -301139, NR. CAD.1007, C.F.-301127, NR. CAD.1093, C.F.301130 NR. CAD.968, C.F.301155, NR. CAD.989, C.F. 301136, NR.CAD.999,  , C.F. 301134, NR.CAD.987, C.F. 301138, NR.CAD.1000, C.F. 300441, NR.CAD.992, C.F. 300483, NR.CAD. 300483, C.F. 301137, NR.CAD. 969,  C.F. 301158, NR.CAD. 1091, C.F. 301154, NR.CAD. 998, C.F. 301132, NR.CAD. 1001, C.F. 301140, NR.CAD. 1008 , C.F. 301156, NR.CAD. 990 , C.F. 300481, NR.CAD. 300481 , C.F. 301141, NR.CAD.830, C.F. 301131, NR.CAD.997,C .F. 301157, NR.CAD.1009,  C .F. 301133, NR.CAD.985, C .F. 301159, NR.CAD.986, C .F. 300482, C.F.300482,  C.F.300444,  NR. CAD.978, C.F.301128,  NR. CAD.981, C.F.300484,  NR. CAD.300484, C.F.301135,  NR. CAD.991, C.F.300197,  NR. CAD.1251, C.F.300491,  NR. CAD.300491, C.F.301160,  NR. CAD.988, C.F.301164,  NR. CAD.1011, C.F.301161,  NR. CAD.980, C.F.301348,  NR. CAD.301348, C.F.301165,  NR. CAD.1010,  C.F.301163,  NR. CAD.983,  C.F.301347,  NR. CAD.301347, C.F.301162,  NR. CAD.984, C.F.301166,  NR. CAD.979 NEUDORF. 

            Prezentarea   succinta  a  argumentarii    planului  si  a  obiectivelor   PUZ: zona de exploatare si prelucrare agregate minerale cu realizare lac pentru agreement si spatii verzi cu zone de agreement in intravilan Neudorf, comuna Zabrani, județul Arad.

Proiectantul PUZ-ului este SC ARHITEKT STUDIO SRL Timişoara, jud. Timiş, prin specialist cu drept de semnatură R.U.R.  - arh. Ionasiu Adrian Telefon: 0728966848;

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei Zabrani , în perioada  10.07.2019- 05.08.2019

Se  organizeaza   intilnire cu  locuitorii  din  zona   in  data  de  23. 07. 2019,  ora 10 la   sediul   Primariei Comunei  ZABRANI

Cei  interesati   vor  trimite  la   PRIMARIA  COMUNEI   ZABRANI     observatii  , comentarii   sau  semnalari  cu  privire la  intentia  de  elaborare   PUZ   in  termen  de  minim  10  zile   calendaristice  de  la   data  prezentului    anunt,  iar   raspunsurile  la   acestea  se  vor  posta    si  afisa  in  maximum  10  zile   calendaristice pe  site-  ul   propriu  si  la  sediul  primariei.

Persoanele  responsabile  cu  informarea  si  consultarea   publicului  sunt :

ARDEUAN RALUCA  -  consilier  urbanism -  ZABRANI  nr.  95  , tel  - 0257-  457001 ,   e- mail :  primaria zabrani@yahoo.com

SUCIU AMELIA  CATALINA –informare public- ZABRANI  nr.  95  , tel  - 0257-  457001 ,   e- mail :  primaria zabrani@yahoo.com

                                            PRIMAR

                                  TOADER  MARIAN