Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Dosarele pentru incalzirea locuintei pe luna decembrie se preiau pina la data de 17 decembrie  2020

                                     

      Dosarul dumneavoastra trebuie sa contina :

 • cererea si declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si a veniturilor realizate, care trebuie complectata  personal ,de catre reprezentantul familiei ,beneficiarul fiind familia s-au persoana singura insotita de urmatoarele acte care  sa dovedeasca componenta familiei si veniturile pe care acesta le realizeaza care va va fi pusa la dispozitie de Primaria Comunei Zabrani

 

ACTE PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL LOCUINTEI OBLIGATORIU PENTRU TOATE DOSARELE DEPUSE in functie de situatie :

 • COPIE CONTARCT LOCUINTA SAU EXTRAS CF .
 • COPIE CONTRACT INCHIRIERE LOCUINTA
 • CONTRACT COMODAT

 

 ACTE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI :

    -  Copii buletine identitate

   -   Copii certificate nastere

   -   Copii certificate casatorie

 

ACTE CARE SA DOVEDEASCA VENITURILE REALIZATE.

 • Adeverinta cu salariul net , daca persoana beneficiaza sau nu de bonuri de masa, pentru    persoanele angajate cu contract de munca şi suma acestora.
 •  Cupoane pensie pentru pensionari .
 •  Cupoane dupa indemnizatia de cresterea copilului unde este cazul
 •  Cupoane alocatie copii.

Adeverita de la registrul agricol privind pamintul pe care-l  detineti in proprietate animalele crescute in gospodarie ,precum si utilajele agricole pe care le detineti.

 •  Pentru cei care detin teren  si l-au declarat la Apia decizie s-au adeverinta cu sumele de care au beneficiat
 •  Adeverinţă de la Serviciul de Finanţe al Primăriei comunei Zăbrani din care să reiasă bunurile mobile si imobile pe care le deţineţi ,mijloace de transport,utilaje agricole,utilaje de prelucrare agricolă,etc,precum şi suprafaţa de teren de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (să nu fie mai mare de 2000 mp ) Talon mijloace de transport din care sa reiasa anul fabricatiei
 •   Adeverinta de la Finantele Lipova obligatoriu pentru toata lumea (salariati,pensionari etc mai putin pentru elevi ).
 •   Orice act care sa dovedeasca veniturile realizate de la caz la caz ,in functie de situatie .

    

            Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda  persoanelor singure şi familiilor care realizeaza venituri sub 750   lei/membru de familie.

             Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie in functie de luna in care se depune dosarul, iar cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este acelaşi ca in anii precedenti.

            Ajutorul de căldură  se acordă familiilor/persoanelor care nu deţin bunuri care se află pe LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI.