Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Informare

Stimaţi cetăţeni

    Proprietarii de terenuri aflate în sectoarele cadastrale  9, 10, 15, 18, 20, 25, 29 sunt invitaţi în data de 16.07.2020 la ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani în vederea informării cu privire la cadastrul sistematic.

Sectoarele cadastrale cu tarlale ( T = tarla):

Sector 9 - T - 136, T-137, T-138, T 139, T-140, T-141, T -156, T-157, T-158, T-160, T-161, T-162, T-163, T-164.

Sector 10 - T-155, T-165.

Sector 15 - T-123, T-124, T-125, T-133, T-134, T-142, T-204.

Sector 18 -  T- 42, T-86, T-87, T-88, T-99, T-100.          

Sector 25 - T-77, T-78, T-128, T-129, T-130, T-131, T-132, T-203.

Sector 29 - T- 206, T-246, T-247, T-248, T-249.

PRIMAR

TOADER  MARIAN

Referent: Suciu Amelia