Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

PRIMARIA ZĂBRANI: Neudorf 250 de aniNeudorf - 250 de ani de la înfiinţare

"Au fost prezenţi numeroşi etnici germani plecaţi din Neudorf şi din Zăbrani (sau urmaşi ai acestora), cetăţeni din comună şi invitaţi de seamă din domeniul cultural, economic, politic şi instituţional din municipiul şi judeţul Arad, din Timişoara şi din alte localităţi din ţară şi din străinătate".

 
Lipova. În anul 1765,, din ordinul împărătesei Maria Tereza a Imperiului Habsburgic, au fost colonizaţi în zona nelocuită de la vest de Lipova circa 80 de familii de etnici germani, care au întemeiat aici, împreună cu câteva familii germane din Guttenbrunn-Zăbrani, olocalitate nouă, numită Neudorf-Satul Nou. Oameni harnici şi pricepuţi, nemţiiau adus cu ei cultul şi respectul pentru muncă, o stabilitate şi o temeinicie alucrului bine făcut precum şi o stăruinţă în credinţa creştină, care i-au făcut să treacă peste toate vicisitudinile şi greutăţile care le-au stat în faţă. Mărturie stau casele frumoase, biserica impunătoare, străzile largi, holdele şi livezile îngrijite, căminul cultural, remiza de pompieri şi alte urme ale unei vieţi sociale intense şi îmbelşugate. Destinul lor s-a legat intrinsec de cel al conaţionalilor din Zăbrani, de care s-au simţit mai apropiaţi decât de lipovani şi împreună cu care, alături de satul Chesinţ, formează acum o comună mare şi prosperă, comuna Zăbrani.
Din păcate, prea puţini locuitori de etnie germană mai locuiesc acum la Neudorf, emigraţia de la sfârşitul sec. XX lăsând satul fără oamenii care l-au edificat. În locul lor au venit românii - arădeni sau de prin alte părţi - care au dat satului o nouă dimensiune. S-au construit case noi, s-au reparat cele vechi, au apărut noi realizări care ţin de confortul şi civilizaţia mileniului III: asfalt, apă curentă, canalizare, bază sportivă, transport public, telefonie, televiziune, internet, etc. Astăzi, Neudorful se prezintă ca o localitate rurală cochetă şi liniştită, cu oeconomie bazată pe agricultură, turism şi servicii asociate acestora. Posibilităţile de dezvoltare sunt însă mult mai mari şi este de datoria organelor administraţiei locale, dar şi a locuitorilor, să găsească cât mai repede noi oportunităţi de valorificare a potenţialului natural şi antropic al satului.
O posibilitate în acest sens o reprezintă păstrarea legăturii permanente cu nemţii plecaţi în Germania sau în alte ţări,care să ducă în lume faima locurilor natale şi să atragă investitori în diverse domenii de activitate. Acesta a fost unul din principalele obiective pe care edilii comunei Zăbrani l-au avut în vedere. De aceea, comuna s-a înfrăţit cu mai multe localităţi din Europa - în special din Germania - vizitele reciproce fiind frecvente. Anul trecut, în 2014, s-au aniversat 290 de ani de laînfiinţarea satului Guttenbrunn-Zăbrani. Acum a venit rândul Neudorfului să serbeze un sfert de mileniu de existenţă.
În acest scop, timp de 2 zile, la sfârşitul săptămânii trecute, au avut loc frumoase festivităţi dedicate acestui eveniment jubiliar. Au fost prezenţi numeroşi etnici germani plecaţi din Neudorf şi dinZăbrani (sau urmaşi ai acestora), cetăţeni din comună şi invitaţi de seamă dindomeniul cultural, economic, politic şi instituţional din municipiul şi judeţul Arad, din Timişoara şi din alte localităţi din ţară şi din străinătate. Manifestările au cuprins primirea oficială la Primăria Zăbrani, slujba religioasă la biserica romano-catolică din Neudorf, vizitarea satului şi a comunei, parada portului popular, masă festivă şi Kirchwei la Căminul Cultural din Neudorf.

  "Toate aceste contacte pe care le păstrăm cu germanii originari din Neudorf şi din Zăbrani, sunt punţi de legătură între oameni şi între ţări. Spiritul gospodăresc al germanilor care au înfiinţat aceste sate nu s-a pierdut odată cu plecarea lor, ci este continuat de locuitorii de azi, care sunt mândri de înaintaşii lor şi le poartă pe mai departe exemplul de muncă şi de convieţuire paşnică" a spus primarul MarianToader.

  "Satul Neudorf a înflorit în ultimii ani, chiar dacă efectele crizei economice au încetinit oarecum ritmul dezvoltării lui. Mi-am văzut cu drag casa natală, am revăzut locurile copilăriei. Spredeosebire de alte localităţi nemţeşti din Banat, unde casele şi bisericile sunt în ruină, ne bucură să vedem că aici schimbul de locuire între germani şi români are o continuitate firească, benefică pentru sat şi pentru oamenii care trăiesc în el. Vom veni oricând cu drag şi vom colabora îndeaproape cu administraţia comunei şi cu locuitorii" a declarat Ewald Kollmer, preşedintele Asociaţiei Neudorfenilor din Germania.

  "Împreună cu Primăria comunei Zăbrani şi cu Asociaţia Neudorfenilor din Germania, am pregătit sărbătorirea a 250 de ani dela înfiinţarea satului Neudorf, pentru a rememora împreună acele momente de început, dar şi pentru a da ocazia celor de mult plecaţi, să-şi revadă locurilede origine. Ne bucurăm că au răspuns invitaţiei noastre mulţi neudorfeni şi zăbrăneni plecaţi, dar şi foarte mulţi locuitori de acum ai satului şi ai comunei. Mulţumesc viceconsulului Germaniei la Timişoara, dl. Siegfried Geilhausen, precum şi prietenilor de la FDGR Arad şi Timiş, pentru bunăvoinţa lor şi îi aşteptăm şi la alte acţiuni. Mulţumesc de asemenea fanfarei şi ansamblului dedansuri germane din Aradul Nou, care ne-au adus atmosfera unică a Kirchweiului de altădată" aflăm de la  Tiberiu Nicula,consilier comunal şi reprezentant al satului Neudorf în CL Zăbrani.
Text / Foto: Dorin Ocneriu