Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

Şedinţele consiliului local Zăbrani
Placeholder image

Şedinţe Consiliu - anul 2015

Decembrie: Şedinţa ordinară din 22.12.2015


PROCES VERBAL

Din  22.12.2015

            Încheiat astăzi, 22 decembrie 2015, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 247 din 17.12.2015 pentru data de 22.12.2015, ora 13,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 7 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru, domnul Creţ Liviu, domnul Ianc Graţian, doamna Gurmai Lavinia, domnul Nicula Tiberiu şi domnul Baba Fănel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Adina Lupan , juristul consiliului local.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se doreşte suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii HCL nr. 83 din 12.08.2015; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani; initiativa primarului 
 3. Proiect de hotarare privind acceptul Consiliului Local al comunei Zabrani de a primi prin transfer fara plata bunuri materiale, alte decat mijloace fixe, constand in articole de echipament specifice uniformelor de politie; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia "Reabilitare DC 101, loc. Neudorf-Zabrani, sector 1"; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu 6 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C., Codrean D.) şi o abţinere(Potra D.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 09.11.2015; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23.11.2015; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei volumului de lemn pe picior in cuantum de 5,0 mii mc aflat in administrarea Ocolului Silvic Lipova , proprietar comuna Zabrani; iniţiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Planului de Reparatii si  Investitii pe anul 2015 pe domeniul public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C. Compania de Apa Arad S.A.; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Actul Adiţional; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a   Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind avizul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru accesul S.C. TOP AGREGATE PRODUCTIONS S.R.L. pe drumurile de exploatare DE 817, DE 843 si DE 806 ; initiativa primarului
 5. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu 6voturipentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D.) şi o abţinere(Potra D.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 116.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 09.11.2015.
Dl. secretar dă citire  acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi  se aprobă cu 6voturipentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D.) şi o abţinere(Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr.117.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23.11.2015.
Dl. secretar dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 6voturipentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D.) şi o abţinere(Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 118.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei volumului de lemn pe picior in cuantum de 5,0 mii mc aflat in administrarea Ocolului Silvic Lipova , proprietar comuna Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune că în urma consultarilor cu cei de la Ocolul Silvic Lipova propunerea este aceea de a se repartiza cantitatea de 800 mc lemn de foc pentru consum propriu, 1000 mc pentru vânzarea către populaţie şi 3200 mc pentru vânzarea către agenţii economici.
Dl. Potra doreşte să ştie dacă materialul lemnos destinat consumului propriu şi populaţiei aşa cum este evidenţiat în adresa venită de la Ocolul Silvic, se va vinde către aceştia prin licitaţie publică şi dacă este aşa  atunci cum se va vinde materialul lemnos pentru agenţii economici?
Dl. primar spune că materialul lemnos destinat consumului propriu şi vânzării către populaţie se va exploata de către agenţi economici care vor fi stabiliţi în urma unor licitaţii publice, iar materiaul lemnos pentru vânzarea către agenţii economici ca şi lemn de lucru va fi comercializat prin scoaterea partidelor la vânzare pe picior, prin licitaţie publică.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă se va putea determina o valoare pentru cei 3200 mc care se doresc a fi vânduţi către populaţie?
Dl. primar spune că aeste aspecte se vor putea discuta în momentul în care se va dezbate proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic pentru exploatarea pădurii comunale şi chiar şi aşa este posibil ca valoarea respectivă să fie mai mare pentru că la licitaţie preţul poate să crească şi automat va creşte şi câştigul.  
Dl. Tomi spune că este o problemă şi cu obţinerea bonurilor de lemne pentru că oamenii nu mai ştiu de unde pot să achiziţioneze un astfel de bon.
Dl. primar spune că pădurarul a stabilit la un moment dat anumite zile în care cetăţenii să vină la primărie şi să îşi achiziţioneze bonuri de lemne însă nu primăria vinde acele bonuri ci pădurarul.
Dl. Tomi spune că aşa ar fi fost în regulă însă atfle cetăţenii nu au de unde să ştie locaţia de unde pot să procure acele bonuri.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că au fost discuţii şi că cei de la Ocolul Silvic au spus că cetăţenii care doresc să achiziţioneze bonuri de lemne trebuie să meargă la Lipova la Ocol.
Dl. primar spune că nu se mai poate altfel pentru că au fost efectuate unele modificări în modul de gestionare a masei lemnoase şi că bonurile sunt emise de sistem şi sunt urmărite până ce ajunge lemnul la destinaţie.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că lemnele de foc care au fost aduse la  şcoala din Zăbrani au fost lemne care nu au putut fi vândute la licitaţie pe  otiv că au fost noduroase sau strâmbe chiar dacă au fost groase.
Dl. Tomi spune că trebuie să se facă presiuni asupra Ocolului Silvic pentru a creşte venitul adus comunei deoarece dacă se merge pe vânzarea de lemn pentru construcţii atunci automat preţul este mai mare şi este clar că şi veniturile ar creşte proprorţional.
Se supune la vot şi se aprobă cu 5voturipentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Codrean D.) şi 2 abţineri(Potra D., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 119.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Planului de Reparatii si  Investitii pe anul 2015 pe domeniul public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C. Compania de Apa Arad S.A..
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizul comisiilor a fost favorabil.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D., Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 120.   
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Actul Adiţional.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizul comisiilor a fost favorabil.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D., Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 121.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a   Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizul comisiilor a fost favorabil.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D., Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 122.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind avizul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru accesul S.C. TOP AGREGATE PRODUCTIONS S.R.L. pe drumurile de exploatare DE 817, DE 843 si DE 806 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. preşedinte de şedinţă mai spune că balastiera care se află în discuţie nu este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Zăbrani şi că doar maşinile care transportă materiale de balastieră de acolo tranzitează drumurile situate pe teritoriul administrativ al comnei Zăbrani.
Dl. Lazăr spune că s-a cerut în cadrul comisiei economice ca la şedinţa de consiliu să fie prezent un reprezentanz al societăţii solicitante, neştiindu-se că balastiera nu este situată în UAT Zăbrani.
Se supune la vot şi se aprobă cu 5voturipentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Codrean D.) şi 2 abţineri(Potra D., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 123.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii HCL nr. 83 din 12.08.2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că este vorba despre hotărârea prin care s-a reziliat contractul de concesiune al domnului Ivan Teofil şi dat fiind faptul că acesta a intentat un proces care are ca si obiect anularea hotărârii supuse dezabterii s-a considerat oportun să se revoce hotărârea pentru a nu se mai ajunge în instanţă şi a se pierde timpul. Dl. secretar spune că din dorinţa de a se finaliza cât mai repede proiectul de canalizare a localităţii Zăbrani s-a sărit peste etapa de preaviz de 30 de zile care era tipulată în contactul de concesiune în cazul în care se dorea rezilierea unilaterală a contractului de concesiune.
Dl. Lazăr spune că datorită faptului că domnul Ivan Teofil este proprietarului unui teren pe care ar fi trebuit să treacă canalizarea şi a refuzat să îşi dea acordul pentru această lucrare, toţi ceilalţi proprietari au avut probleme şi implicit constructorul.
Dl. primar spune că situaţia este la fel şi în prezent şi că este singura zonă unde canalizarea nu are continuitate.
Dna. jurist spune că exact acela a fost şi motivul pentru care s-a forţat puţin rezilierea contactului de concesiune.
Dl. primar spune că acel tronson de canalizare este foarte important deoarece acolo se colectează apele menajere de la marea majoritate a locuinţelor şi de acolo pleacă mai departe spre staţia de repompare.
Dl. secretar spune că dacă nu se va găsi pană la urmă o altă soluţie atunci va trebui să se recurgă la expropriere.
Dl. Potra doreşte să ştie care va fi soluţia pe viitor?
Dl. secretar spune că soluţia cea mai simplă ar fi fost să îşi dea domnul Ivan acordul, însă probabil acest lucru nu se va întâmpla în acest caz fiind vorba pur şi simplu de rea voinţă.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că nu l-ar fi afectat cu nimic dacă ar fi fost de acord ca respectiva conductă să treacă pe proprietatea dumnealui, mai ales că dumnealui s-a extins peste limita proprietăţii dânsului atunci când şi-a făcut gardul.
Dl. primar spune că termenul limită până când vor trebui să se finalizeze lucrările de canalizare este luna martie a anului 2016 şi în condiţiile în care aducţinea la staţia de epurare Lipova este realizată, coloanele din interiorul localităţii sunt finalizate, iar anul viitor până în luna martie vor ma trebui introduse doar cele două staţii de pompare, lucrarea nu va putea fi finalizată şi dată în funcţiune din cauza acelui tronson lipsă.
Dl. Potra doreşte să ştie în ce constă cele două staţii de pompare şi cum se vor monta?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că cele două staţii de pompare vor veni gata montate şi se vor monta direct în pământ urmând să se facă doar branşamentele.
Dl. Potra doreşte să ştie dacă nu sunt prevăzute şi cu bazine de decantare?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este vorba despre nişte cuve din beton care au în interior montate pompele.
Dl. Potra spune că atunci este practic vorba despre colectare şi nu despre decantare.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D., Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 124.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Tot dl. preşedinte doreşte să mai completeze faptul că suma totală care se doreşte a fi decontată este de 4.135 lei.
Dl. Potra doreşte să ştie dacă este vorba despre decontarea abonamentelor de autobuz?
Dl. Milosav spune că se decontează contravaloarea unui abonament de autobuz chiar dacă respectivul profesor vine cu maşina.
Dl. Lazăr doreşte să ştie dacă suma care se decontează lunar este aceeaşi sau se modifică?
Dl. secretar spune că suma variază de la o lună la alta.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D., Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 125.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acceptul Consiliului Local al comunei Zabrani de a primi prin transfer fara plata bunuri materiale, alte decat mijloace fixe, constand in articole de echipament specifice uniformelor de politie.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că s-au mai primit prin transfer fără plată şi în anii anteriori echipamente de la unităţile militare desfiinţate care au fost şi utile.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D., Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 126.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia "Reabilitare DC 101, loc. Neudorf-Zabrani, sector 1".
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune că DC 101 este drumul comunal care pleacă din Neudorf de pe strada din mijloc şi merge prin Satu Nou şi iese în drumul judeţean la Roşia.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă se va întâmpla ceva şi cu străzile din Chesinţ?
Dl. primar spune că strada cea mai lungă din Chesinţ este deja inclusă în proiectul pe Măsura 322 şi este semnat contractul de finanţare fiind deja publicat pe SEAP pentru licitaţie. Dl. primar mai spune că proiectul pe Măsura 322 este întocmit încă din anul 2009 şi abia acum a prins finanţare. Tot dl. primar spune că drumul DC 101 a fost reclasificat anul trecut deoarece aşa există mai multe posibilităţi pentru a primi finanţare, iar pentru drumul în discuţie s-a primit finanţare de la consiliul judeţean. Dl. primar spune că  drumul  DC 101 a fost împărţit pe tronsoane şi primul tronson a fost reabilitat prin turnare de covor asfaltic din banii primiţi de CJA, iar pentru tronsonul al doilea poate se va primi finanţare în vara anului viitor pentru a trece de Satu Nou cu asfaltare şi atunci se va rezolva şi problema prafului produs de camioane. Dl. primar spune că lăţimea drumului este de 5 m la care se adugă câte 50 cm de o parte şi de alta a drumului ca şi acostament, asfaltul fiind turnat în două straturi.
Dl. Tomi doreşte să ştie cât costă un km de asfalt?
Dl. primar spune că valoarea proiectului este de 117.000 euro cu TVA inclus şi că lungimea tronsonului asfaltat este de 1 km.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Pantea Fl., Tomi C.,Codrean D., Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 127.
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi : Diverse
Dl. primar le spune consilierilor că dacă se vor uita pe SEAP acolo este încărcat proiectul pe Măsura 322 unde intră toate celelalte străzi din Neudorf, intră strada aceea lungă din Chesinţ care începe de la intrarea în Chesinţ dinspre Lipova care trece prin Cotul Americanilor şi mai departe prin Bosnia şi se uneşte cu drumul din centru, intră Căminul cultural  Neudorf, respectiv ce a mai rămas de executat şi mai intră construirea unui centru de zi de tip after school în Zăbrani în locul fostului cinematograf.
Dl. Tomi doreşte să ştie ce se va întâmpla cu dotarea bucătăriei la Căminul cultural Chesinţ ?
Dl. primar spune că acolo este ceva distinct şi că sunt programme în cadrul căruia nu se finanţează şi dotările, iar primărie a mers pe un program al CJA unde nu s-a finanţat şi dotarea bucătăriei. Dl. primar spune că se bucură că s-a finaţat încălzirea centrală şi că aceasta funcţionează foarte bine şi este cald în interiorul căminului cultural. Dl. primar mai spune că dintre toate căminele culturale cel de la Zăbrani a rămas cel mai în urmă cu reabilitarea.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă nu se poate repara coşul de fum de la  încălzirea centrală de la Şcoala Chesinţ ?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că respectivul coş a fost odată înălţat însă nu ştie din ce material a fost tubul folosit deoarece acesta s-a degradat şi ulterior a şi căzut, dar se va reface cu cărămidă.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

          Codrean Dănuţ                                    Crişan Andrei Cătălin

Decembrie: Şedinţa de îndată din 15.12.2015


PROCES VERBAL

Din  15.12.2015

            Încheiat astăzi, 15 decembrie 2015, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.242 din 14.12.2015 pentru data de 15.12.2015, ora 09,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru şi domnul Baba Fănel. De asemenea, la şedinţa de consiliu ia parte domnul Crişan Andrei, secretarul comunei.

          Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2015; iniţiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă da citire ordinii de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi  (Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Creţ L., Potra D., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 114.
S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2015.      
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că s-a primit suma de 971.983,49 lei reprezentând cea de a cincea tranşă pentru decontarea chletuielilor cu realizarea reţelei de canalizare a localităţii Zăbrani, urmând ca a şasea tranşă să să se încaseze anul viitor la finalizarea lucrărilor.
Dl. Lazăr doreşte să ştie dacă se vor finaliza lucrările la canalizare cu această tranşă ?
Dl. secretar spune că lucrările nu sunt finalizate şi că anul viitor va mai trebui să se primească o ultimă tranşă pentru a se finaliza investiţia, deoarece până în prezent s-a finalizat aproape în totalitate introducerea coloanelor urmând ca anul viitor să se realizeze şi cele două staţii de pompare.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Creţ L., Potra D., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 115 .
Dl. Potra solicită să se menţioneze în procesul verbal faptul că banii au venit de la Guvernul Ponta.
Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.      

 Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani                      

       Codrean Dănuţ                                     Crişan Andrei Cătălin

Noiembrie: Şedinţa extrordinară din 23. 11. 2015


PROCES VERBAL

Din  23.11.2015

            Încheiat astăzi, 23 noiembrie 2015, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinară  a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.206 din 20.11.2015 pentru data de 23.11.2015, ora 14,30.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 9 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Potra Dorel, domnul Ciceu Petru,  domnul Baba Fănel şi domnul Pantea Florin. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei, secretarul comunei şi doamna Engler Gabriela, expert achiziţii publice.

          Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2015; iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotarare Privind aprobarea     valoarii     de     investiţie     a     proiectului: "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad" cu    o    valoare    totala    de  maxim 8.400.324  lei  din care:  6.774.689lei valoare eligibila si 1.625.635 lei valoare neeligibila;initiativa primarului
 3. Privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de pana la 40% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului: "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad"  in baza  contractului de finantare nerambursabila nr.C322010950200028/19.11.2015 si actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale; initiativa primarului

Dl. Lazăr ar dori să se suplimenteze ordinea de zi cu un proiect de hotărâre prin care persoanele care au venituri sub venitul minim garantat să beneficieze de reduceri la plata impozitului pe clădirile aflate în proprietate sau coproprietate, precum şi a impozitului pentru terenurile aflate în proprietate sau coproprietate, urmând ca ulterior să se efectueze un studiu de impact pentru a se vedea câte persoane ar putea beneficia de reducere pentru a se putea stabili cuantumul reducerilor. Dl. Lazăr spune că articolele din Legea nr. 227/2015 care prevăd aceste măsuri sunt art. 456 alin. 2 lit. k si art. 464 alin. 2 lit. j.
Dl. secretar îi spune domnului Lazăr că dacă nu se cunoaşte cuantumul atunci nu are rost introducerea acestui punct pe ordinea de zi.
Dl. Lazăr spune că nici Codul Fiscal nu prevede cuantumul.
Dl. secretar spune că nu este oportună adoptarea unei hotărâri de consiliu dacă nu se cunoaşte cunatumul pentru că ulterior va trebui să se revină cu o altă hotărâre de consiliu prin care să se stabilescă şi cuantumul.
Dl. Lazăr doreşte să ştie cine stabileşte acel cuantum?
Dl. secretar spune că domnului Lazăr şi coşegilor consilieri le trebuie un studiu de impact care va trebui să se efectueze de către Compartimentul Buget, Finanţe şi Contabilitate şi Compartimentul Asistenţă Socială.
Dl. Lazăr spune că trebuie dată o hotărâre astfel încât se aplice de la 1 ianuarie 2016.
Dl. primar propune să se discute acest aspect la Diverse pentru a se întocmi ulterior un proiect de hotărâre bine structurat şi bine întemeiat, pentru a se şti exact beneficiarii şi sumele şi să se introducă în prima şedinţă ordinară ca şi iniţiativă a consilierilor MCL.
Dl. Lazăr spune că se ia în calcul venitul pentru întreaga familie şi individual şi că ar trebui să beneficieze şi soţul supravieţuitor.
S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul secretar da citire ordinii de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi  pentru(Lazăr Gh.,  Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T.,  Creţ L., Gurmai L., Milosav A.) şi 2 abţineri(Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 110.

S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2015.      

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune că s-a alocat suma de 400.000 lei de la Consiliul Judeţean Arad, sumă care va fi utilizată pentru reabilitarea DC 101 Neudorf, care porneşte de la intersecţia de la Roşia, merge pe marginea satului Neudorf, pe strada din mijloc şi se închide în drumul judeţean. Dl. primar spune că din ofertele care s-au primit se pare că se va putea asfalta strada din mijloc din Neudorf în întregime, urmând ca ulterior să se ma solicite sume pentru a se asfalta întregul tronson. Dl. primar spune că la următorul punct se va discuta despre proiectul pe Măsura 322 la care se lucrează încă din 2009 şi în cadrul căruia intră la asfaltat toate străzile din Neudorf, mai puţin cea din mijloc.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că a fost şi a măsurat strada şi aceasta are lungimea de 1 km.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi  pentru(Lazăr Gh.,  Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T.,  Creţ L., Gurmai L., Milosav A.) şi 2 abţineri(Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 111.

S-a trecut la punctul 2 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotarare Privind aprobarea     valoarii     de     investiţie     a     proiectului: "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad" cu    o    valoare    totala    de  maxim 8.400.324  lei  din care:  6.774.689lei valoare eligibila si 1.625.635 lei valoare neeligibila.      

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune că punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi sunt legate între ele şi îi propune doamnei Engler Gabriela să expună pe scurt despre ce este vorba.
Dna. Engler G. spune că în cadrul proiectului pe Măsura 322 sunt trei obiective mari, respectiv modernizarea străzilor 1, 3, 5 şi  6 în localitatea Neudorf şi a străzilor 3 şi 4 în localitatea Chesinţ, construirea unui centru de zi de tip after school în Zăbrani şi reabilitarea Căminului Cultural Neudorf, partea de lucrare rămasă neexecutată. Dna. Engler G. spune că proiectul acesta a fost depus în anul 2009 însă deşi a fost eligibil nu a existat finanţare pentru implementarea lui, însă acum au fost solicitate o serie de documente actualizate, iar la reevaluare proiectul a fost selectat, în data de 19.11.2015  semnându-se contractul de finanţare. Dna. Engler G. spune că pentru a se putea demara proiectul trebuie aprobat planul de investiţii în sumă de 8.400.324  lei, contribuţia comunei fiind cheltuielile neeligibile şi T.V.A. –ul.
Dl. Nicula doreşte să ştie în cât timp de la aprobarea proiectul, vor demara lucrările?
Dna. Engler G. spune că până în data de 18.12.2015 proiectul va trebui publicat pe SEAP, licitaţia urmând a se desfăşura online, validarea făcându-se de către ANRMAP, avansul trebuind să intre în contul autorităţii contractante, acesta fiind şi motivul pentru care a fost necesară adoptarea celor două hotărâri cât mai repede cu putinţă pentru a se putea respecta termenele impuse. Dna. Engler G. Spune că şi aprobarea scrisorii de garantare este primordială deoarece se cunoaşte foarte bine că la fiecare implementare a unui proiect european a fost necesară aprobarea unei astfel de scrisori întrucât comun nu poate să susţină lucrarea din fonduri proprii.
Dl. Creţ doreşte să ştie dacă suma prevăzută în proiectul de hotărâre cuprinde toate lucrările?
Dna. Engler G. spune că aceea este suma totală cu TVA şi că acolo sunt cuprinse toate cheltuielile pentru realizare celor trei obiective, licitaţia urmând să se desfăşoare pentru toate obiectivele odată, diferenţiat pe loturi. Dna. Engler G. spune că va fi un proiect foarte complex.
Dl. Ianc spune că aici ar fi o singură problemă, respectiv că în Zăbrani nu este cuprinsă nici o stradă.
Dl. primar spune că s-au depus o serie de străzi pe mai multe proiecte, pentru că nu poţi să fi sigur că faci un singur proiect şi acela va fi finanţat, motiv pentru cares-au făcut mai multe proiecte şi astfel pe 322 s-au introdus o serie de străzi, pe PNDI o alta serie de străzi unde sunt foarte multe din Zăbrani, au fost transformate nişte drumuri de exploatare în drumuri comunale tocmai pentru a se finanţa şi acele drumuri. Dl. primar spune că până în 24.12.2015 vor intra la finaţare toate străzile din Zăbrani în cadrul Măsurii 722, care după părerea domnului primar va fi finaţat 100%.
Dna. Gurmai doreşte să ştie dacă sunt prevăzute lucrările şi cu rigole şi podeţe?
Dna. Engler spune că aşa prevede ghidul de finaţare ca străzile să fie proiectate cu tot cu rigole şi podeţe.
Dl. primar spune că  au fost întocmite proiecte pentru fiecare stradă în parte, iar acum doar se reactualizează pe măsură ce se depun.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi  pentru(Lazăr Gh.,  Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T.,  Creţ L., Gurmai L., Milosav A.) şi 2 abţineri(Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 112.

S-a trecut la punctul 3 al ordinei de zi şi anume: Privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de pana la 40% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului: "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad"  in baza  contractului de finantare nerambursabila nr.C322010950200028/19.11.2015 si actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.      

Dl. preşedinte de şedinţă dă citire acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi  pentru(Lazăr Gh.,  Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T.,  Creţ L., Gurmai L., Milosav A.) şi 2 abţineri(Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 113.

       Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.      

 Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani                      
       Codrean Dănuţ                                     Crişan Andrei CătălinNoiembrie: Şedinţa ordinară din 09. 11. 2015


PROCES VERBAL

Din  09.11.2015

            Încheiat astăzi, 09 noiembrie 2015, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 197 din 04.11.2015 pentru data de 09.11.2015, ora 14,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru, domnul Potra Dorel şi domnul Lazăr Gheorghe. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Adina Lupan , juristul consiliului local, doamna Miron Mureşan Amelia- şef SVSU, doamna Zaharia Anuţa, inspector resurse umane şi domnul Dura Eugen, locuitor al comunei Zăbrani.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Dl. Baba doreşte să ofere din partea grupului PSD sincere condoleanţe familiei domnului viceprimar pentru pierderea suferită şi totodată propune să se păstreze un moment de reculegere în memoria victimelor incendiului din Bucureşti.
Se ţine un scurt moment de reculegere după care şedinţa se reia.
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 • Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; initiativa primarului
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 22.10.2015; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016; initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 302213, nr. top. 302213, in suprafata de 11470 mp; initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a unei suprafete din imobilul situat in localitatea Zabrani, nr. adm. 618A, inscris in CF nr. 303471, nr. top. 9.10.11/a, proprietatea Statului Roman si aflat in administrarea Comunei Zabrani ; initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad; initiativa primarului 
 • Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani; initiativa primarului 
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2015; iniţiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii pana la data de 13.04.2016, a Scrisorii de Garantare de la   FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului intitulat: "AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA,AMENAJARE TRASEU TEMATIC-<SPRE FANTANA CU APA BUNA> IN LOCALITATEA ZABRANI,JUDETUL ARAD";initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Zabrani; initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor de care beneficiaza personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Zabrani ;initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Actul Adiţional;initiativa primarului
 • Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 99.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. secretar dă citire  acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la efectuarea de propuneri.
Dl. Creţ îl propune pe dl. viceprimar Codrean Dănuţ.
Dl. Nicula îl propune pe dl. Baba Fănel.
Se supune la vot şi cu 8 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) este ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni dl. Codrean Dănuţ. În acest sens se adoptă Hotărârea nr.100.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 22.10.2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 101.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că în mare parte taxele şi impozitele au cam rămas aceleaşi din vechiul cod fiscal.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că propunerea este ca nivelul taxelor şi impozitelor locale  pentru anul 2016 să fie acelaşi cu cel din anul 2015.
Dl. secretar îi întreabă pe consilieri dacă se doreşte să se mergă pe minim acolo unde legea pemite?
Dl. Nicula propune să se meargă pe cât posibil pe minim întrucât comuna nu este una foarte puternic dezvoltată din punct de vedere economic.
Astfel se stabilesc impozitele şi taxele după cum urmează:

 • pentru art. 458 alin. 1 nivelul se stabileşte la  0,2%;
 • pentru art. 460 alin. 1 nivelul se stabileşte la  0,1%;
 • pentru art. 460 alin. 2 nivelul se stabileşte la  0,2%;
 • pentru art. 462 alin. 2 nivelul se stabileşte la  1%;
 • pentru art. 465 alin. 2 nivelul va ramane la fel ca cel din anul 2015;
 • pentru art. 465 alin. 7 nivelul va ramane la fel ca cel din anul 2015;
 • pentru art. 470 alin. 2 nivelul se stabileşte la  50%;
 • pentru art. 472 alin. 2 nivelul se stabileşte la  1%;
 • pentru art. 474 alin. 4 nivelul se stabileşte la  14 lei;
 • pentru art. 474 alin. 10 nivelul se stabileşte la  8 lei/mp afectat;
 • pentru art. 474 alin. 14 nivelul se stabileşte la  1 leu/mp/zi;
 • pentru art. 474 alin. 15 nivelul se stabileşte la  13 lei;
 • pentru art. 474 alin. 16 nivelul se stabileşte la  9 lei;
 • pentru art. 475 alin. 1 nivelul se stabileşte la  20 lei;
 • pentru art. 475 alin. 2 nivelul se stabileşte la  20 lei;
 • pentru art. 475 alin. 3 lit. a nivelul se stabileşte la 50 lei;
 • pentru art. 475 alin. 3 lit. b nivelul se stabileşte la 4000 lei;
 • pentru art. 477 alin. 5 nivelul se stabileşte la 1%;
 • pentru art. 478 alin. 2 lit a nivelul se stabileşte la 28 lei/mp;
 • pentru art. 478 alin. 2 lit. b nivelul se stabileşte la 20 lei/mp;
 • pentru art. 481 alin. 1 lit. a nivelul se stabileşte la 1%;
 • pentru art. 481 alin. 1 lt. b nivelul se stabileşte la 1%;
 • pentru copiere documente nivelul se stabileşte la 0,25 lei/faţă/A4 şi la 0,50 lei/faţă/A3, respectiv 0,50 lei/faţă-verso/A4 şi 1 leu/faţă-verso/A3;
 • Taxele pentru eliberarea de documente de la Compartimentul Buget, Finanţe şi Contabilitate, înainte de expirarea termenului legal, după cum urmează:

        Pentru pesoane fizice:

 • Certificat de atestare fiscală, dacă se solicită eliberarea în aceaşi zi nivelul se stabileşte la 10 lei;
 • Fişă înmatriculare /radiere auto, dacă se solicită eliberarea în aceaşi zi nivelul se stabileşte la 20 lei;
 • Adeverinţă radiere ipotecă , dacă se solicită eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare nivelul se stabileşte la 15 lei;
 • Adeverinţă privind achitarea obligaţiilor contracuale pentru imobilele cumpărate cu plata în rate, dacă se solicită eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare nivelul se stabileşte la 15 lei;
 • Adeverinţă privind plata chiriei pentru teren, dacă se solicită eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare nivelul se stabileşte la 15 lei;

    
Pentru persoane juridice:

 • Certificat de atestare fiscală, dacă se solicită eliberarea în aceaşi zi nivelul se stabileşte la 20 lei;
 • Fişă înmatriculare /radiere auto, dacă se solicită eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare  nivelul se stabileşte la 20 lei;
 • Fişă înmatriculare /radiere auto, dacă se solicită eliberarea în aceaşi zi nivelul se stabileşte la 30 lei;

Dl. secretar mai spune că nivelul celorlalte taxe şi impozite locale este deja dat de către Noul Cod fiscal sau a rămas la acelaşi nivel cu cel al anului 2015. Tot dl. secretar mai spune că nivelul bonificaţiilor ramâne acelaşi stablit pentru anul 2015. Dl. secretar mai spune că totodată au mai fost stabilite şi o serie de scutiri de la plata impozitelor care sunt prevăzute în anexele 1-6 la proiectul de hotarare.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.) şi 3 abtineri(Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 102.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 302213, nr. top. 302213, in suprafata de 11470 mp.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se respinge cu 7 voturi pentru(Codrean D., Giuchi Gh., Nicula T., Gurmai L., Creţ L., Pantea F. şi Milosav A.) şi 3 abţineri(Ianc G., Tomi C. şi Baba F.) Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a unei suprafete din imobilul situat in localitatea Zabrani, nr. adm. 618A, inscris in CF nr. 303471, nr. top. 9.10.11/a, proprietatea Statului Roman si aflat in administrarea Comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se respinge cu 7 voturi pentru(Codrean D., Giuchi Gh., Nicula T., Gurmai L., Creţ L., Pantea F. şi Milosav A.) şi 3 abţineri(Ianc G., Tomi C. şi Baba F.) Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respective 9 voturi pentru.     
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că reţeaua şcolară propusă este la fel ca cea din anul şcolar 2015-2016.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.) şi 3 abtineri(Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 103.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.) şi 3 abtineri(Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 104.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune ca a mai apărut un referat faţă de cel iniţial. Dl. secretar spune că prin primul referat se propunea rectificarea bugetului prin retragerea sumei de 75.000 lei de la învăţământ deoarece suma alocată la începutul anului a fost mai mare decât era necesar, iar prin al doilea referat se propune rectificarea bugetului prin majorarea acestuia cu suma de 250.000 lei.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.) şi 3 abtineri(Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 105.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii pana la data de 13.04.2016, a Scrisorii de Garantare de la   FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului intitulat: "AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA,AMENAJARE TRASEU TEMATIC-<SPRE FANTANA CU APA BUNA> IN LOCALITATEA ZABRANI,JUDETUL ARAD".
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că explicaţia pe care a proimit-o dna. Engler prin telefon a fost aceea că suma care mai trebuie să o primească, comuna, este mică şi că sunt alte proiecte cu sume mult mai mari care au prioritate.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.) şi 3 abtineri(Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 106.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se dă cuvântul doamnei Miron Mureşan Amelia.
Dna. Miron spune că se doreşte reorganizarea serviciului deoarece din anul 2013 pompierii voluntari nu mai au contracte de voluntariat, reorganizarea fiind una scriptică, adică la nivel de documente.
Dl. Nicula doreşte să ştie care este funcţia pe care o are dl. Stoica Gheorghe în cadrul SVSU?
Dna. Miron spune că momentan dl. Stoica ocupă funcţia de şofer pe autospeciala de stingere a incendiilor, iar prin dispoziţia primarului a fost desemnat şef al echipei de intervenţie din cadrul SVSU.
Dl. preşedinte spune că la acest moment se discută despre reorganizarea serviciului, serviciu care s-a înfiinţat în 2008 şi care avea cam aceeaşi structură organizatorică, spunând că mai multe lămuriri poate să aducă doamna Zaharia Anuţa.
Dna. Zaharia spune că noua organigramă a fost concepută pe aceeaşi structură a SVSU de la înfiinţarea acestuia în anul 2008, în plus faţă de vechea organigramă fiind introduse: echipa specializata pentru interventie in caz de incendiu, echipe specializate în domeniul transmisiuni-alarmare şi echipe specializate în domeniul evacuării, acest lucru considerându-se a fi necesar deoarece sunt trei localităţi, fiecare având remiză proprie şi cu toate dotările. Dna. Anuţa spune că dacă se consultă statul de funcţii acolo se regăsesc toate posturile din organigramă însă acolo se vede clar fiecare post ce semnifică, respectiv sef sau servant.
Dl. Nicula doreşte să ştie de ce sunt aşa puţini pompieri?
Dna. Anuţa spune că nu sunt puţin pentru că se adună toate echipele din toate cele trei localităţi şi nu sunt puţini.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a conlucrat la realizarea acestei reorganizări a SVSU?
Dna. Zaharia spune că şi CLSU se va reactualiza deoarece şi acolo s-au schimbat persoane.
Dl. Baba spune că ar fi bines ă li se prezinte şi consilierilor componenţa CLSU pentru că marea majoritate nu o cunosc, iar la inundaţiile din vara trecută nu ai ştiut cui să te adresezi.
Dna. Zaharia spune că motivul pentru care s-a gândit reorganizarea serviciului prin stabilirea posturilor pe fiecare localitate a fost tocmai posibilitatea de a se gestiona mai uşor orice situaţie prin simplul fapt că se ştie fiecare formaţie de pompieri din cine este compusă şi cine este răspunzătorul pe fiecare tip de intervenţie.
Dl. Nicula doreşte să ştie câţi pompieri sunt efectiv în Zăbrani.
Dna. Miron spune că dacă se primeşte un telefon de la 112 se alarmează în primul rând şeful de serviciu care mai departe alarmează şedul de intervenţie şi de acolo restul popmpierilor, însă serviciul este pe comună şi funcţionează ca un tot unitar. Dna. Miron spune că acel şef de intervenţie, după cum se poate observa şi pe organigramă, după ce este informat de către şeful serviciului, îşi începe treaba şi merge în recunoaştere, alarmează echipele şi coordonează mai departe intervenţia până la final. Dna. Miron spune că la Neudorf a găsit 16 persoane active, la Zăbrani 29 de persoane active, iar la Chesinţ 15 persoane active, însă ideal ar fi să fie cât mai mulţi.
Dl. Preşedinte de şedinţă spune că din păcate una este numărul scriptic al pompierilor şi alta este cel faptic, deoarece marea majoritate a tinerilor pleacă în străinătate şi încearcă să îşi facă un viitor. Dl. Preşedinte de şedinţă spune că mulţi dintre pompierii voluntari care se regăsesc pe liste nu mai sunt în prezent în localitate, motiv pentru care vor trebui refăcute contractele de voluntariat şi să se axeze în special pe persoanele care sunt în localitate, însă nu trebui excluşi nici ceilalţi.
Dna. Miron îi roagă pe consilieri să îi îndrume pe toţi tinerii şi nu numai care doresc să devină pompieri vonluntari să se adreseze SVSU pentru a încheia un contract de voluntariat.
Dl. preşedinte de şedinţă îi roagă pe colegii consilieri să ţină cont în selecţia lor şi de calitatea factorului uman deoarece nu i se pare normal ca o parte din pompieri să fie infractori.
Dna. Zaharia spune că fiecare persoană care va dori să devină pompier voluntar va trebui să îndeplinească o serie de condiţii.
Dl. Ianc spune că după părerea dumnealui persoanele care doresc să fie pompiri voluntari ar trebui să facă acest lucru de bună voie şi fără pretenţii financiare, pentru că în urmă cu 10-20 de ani erau o mulţime de voluntari care veneau cu drag să deservească comunitatea locală, iar acum dacă există o persoană care să poată să adune cât mai mulţi voluntari atunci dumnealui o va susţine.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că trebuie să se aibă în calcul şi faptul că marea majoritate a pompierilor lucrează, iar după o noapte de intervenţie mai trebuie să meargă a doua zi şi la serviciu chiar dacă în conformitate cu prevederile legale angajatorul ar trebui să îi dea liber, însă mai degrabă îi dă de înţeles că dacă nu se prezintă la serviciu data viitoare va fii liber să meargă unde doreşte, motiv pentru care dumnealui spune că acei voluntari ar merita şi o indemnizaţie.
Dl. Nicula spune că a existat o hotărâre în acest sens şi până în prezent şi nu ştie care a fost impedimentul pentru a se pune în aplicare?
Dl. preşedinete de şedinţă spune că problema a fost lipsa banilor.
Dl. Ianc spune că în anul 2012 s-au încheiat contracte de voluntariat şi nu crede că a primit cineva vreun leu.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că mai este un aspect şi că uneori s-a cam exagerat deoarece nu i se pare normal ca o intervenţie pentru a se stinge un incendiu provocat de o ţigară aruncată pe marginea şanţului să fie plătită la fel ca şi una pentru care este necesară o intervenţie mai de lungă durată şi mai complexă.
Dl. Nicula spune că şi acela este tot un incendiu.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este un incendiu, dar ar trebui să se facă distincţia între un incendiu serios şi un incendiu în care se joacă de-a pompierii.
Dl. Baba spune că în această situaţia ar trebui să nu mai acţioneze pompierii pentru că e un incendiu minor.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că trebuie să intervină dacă au apel de la 112.
Dl. Baba spune că dacă se asumă responsabilitatea de a îi deranja de acasă pentru a stinge incendiul atunci trebuie să se asume responsabilitatea şi pentru a îi plăti.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că ar trebui să fie mai responsabili pompierii şi cu aceste ieşiri la intervenţii.
Dl. Nicula îl întreabă pe dl. preşedinte de şedinţă dacă dumnealui face referire la faptul că s-au făcut ieşire fără sens.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că s-au făcut ieşiri şi au rezultat mai multe ore de intervenţie, iar când au fost întrebaţi pompierii care a fost scopul intervenţiei i s-a spus că au stins miriştea, au fost pe dunga şanţului.
Dl. Baba întreabă că dacă este foc pe dunga şanţului şi este fum peste drum şi se întâmplă un accident între două maşini din cauza aceasta atunci cine este răspunzător? Dl. Baba mai spune că în ultima perioadă tot adminstraţiile locale sunt vinovate petru orice nenorocire.
Dl. preşedinte spune că ar trebui să se stabilească clar pentru ce fel de ieşiri se va acorda indemnizaţie.
Dl. Baba spune că ieşirile nu pot fi categorisite şi că ori se deranjează pompierii ori nu. Dl. Baba  spune că ar trebui întradevăr responsabilizaţi oamenii pentru că nu de puţine ori au intervenit pompierii la stingerea de incendii de mirişte puse clar de către ciobani sau de către Boşcu şi alţi agricultori, care după câteva ore de intervenţie în loc să le mulţumescă le spuneau că dacă îi mai prinde că sting incendiul le dă în cap.
Dl. Nicula spune că de mult a fost adoptată o hotărâre prin care pompierii voluntari să beneficieze de o indemnizaţie însă nu mai sunt consilierii vinovaţi dacă executivul nu a pus acea hotărâre în aplicare.
Dl. preşedinte de şedinţă recunoaşte că primăria este restanţieră la plata indemnizaţiilor.
Dl. Nicula spune că atunci ar trebui să nu se fi pus în fruntea grupelor de pompieri nişte oameni iresponsabili care ies doar de dragul de a ieşi.
Dl. Giuchi spune că pompierii erau scutiţi de plata pazei şi a pompierilor.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că nu se mai percep acele taxe şi că probabil înainte voluntarii erau stimulaţi de faptul că erau scutiţi de la plata taxei pentru pază, pompieri şi păşunat.
Dna. Miron îi întreabă pe consilieri dacă au nelămuriri cu privire la dotările de care beneficiază grupele de pompieri voluntari din comună?
Dl. Baba  doreşte să facă o remarcă, respectiv că sunt mai multe maşini de pompieri decât pompieri. Tot dl. Baba mai pune în discuţie şi existenţa centralelor termice la toate unităţile de învăţămând şi faptul că nu exustă fochişti autorizaţi şi angajaţi.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că sunt doi fochişti autorizaţi care sunt responsabili de toate centralele termice ale unităţilor de învăţământ şi ale celorlalte instituţii publice, şi chiar dacă ar fi minunat să se poată angaja câte un fochist pentru fiecare centrală termică acest lucru nu este posibil.
Dl. Ianc spune că ar trebui ca maşinile de pompieri să fie ţinute în spaţii închise şi să poată porni în caz de urgenţă.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că maşinile sunt toate în stare de funcţionare şi sunt dotate cu baterii noi, ultimele baterii fiind cumpărate chiar de curând pentru grupa Chesinţ şi  nu de foarte mult timp şi pentru grupa Neudorf, maşinile fiind toate înmatriculate. Dl. viceprimar spune că mai există o maşină de pompieri care ar dori să rămână pentru dotările tehnice deoarece nu a fost prevăzută cu bazin de apă, însă are două pompe şi se poate racorda la orice sursă de apă, iar dacă se va considera necesar se va putea dota şi cu bazin de apă. Probelma deficitară, spune dl. viceprimar, ar fi deficitul de pompieri voluntari în special pe Zăbrani, deoarece la Neudorf există o echipă unită şi ar mai fi problema pregătirii acestor pompieri voluntari pentru că nu este normal cu tehica pe care o are SVSU Zăbrani să se bâlbâie pompierii în cazul unei intervenţii.
Dl. Tomi spune că la Chesinţ ar trebui prelungit coşul de la centrala termică.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că se va opta pentru a se prelungi acel coş cu elemenţi din cărămidă, deoarece s-a mai încercat prelungirea cu tub şi acel tub a ars.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.) şi 3 abtineri(Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 107.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor de care beneficiaza personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.) şi 3 abtineri(Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 108.
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Actul Adiţional.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Pantea F., Codrean D., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.) şi 3 abtineri(Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 109.
S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi : Diverse
Se dă cuvântul domnului Dura Eugen.
Dl. Dura Eugen o întreabă pe doamna jurist care este situaţia păşunii de la Birchiş ?
Dna. jurist spune că amenajamentul pastoral a fost realizat  şi că în vară s-a scos la licitaţie păşunea pe loturi şi s-au încheiat contracte pe diferite sume.
Dl. secretar spune că şi la Zăbrani este în curs de realizare amenajamentul pastoral.
Dna, jurist spune că pe anul viitor se va putea organiza licitaţie şi pentru închirierea păşunii comunei Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că până în luna martie a anului următor amenajamentul trebuie finalizat.
Dl. Dura E. spune că are o cunoştinţă la Birchiş şi a înţeles că şi în prezent situaţia este tot încurcată, adică ciobanii au păşune în mai multe locuri.
Dna. jurist spune că cei de la Birchiş s-au înţeles pe loturi.
Dl. Nicula doreşte să îi informeze pe consilieri că din vestul ţării la selecţionata României sub 18 ani,  Victoria Zăbrani a fost singura echipă de Liga a IV-a care a trimis 3 juniori alături de toată floarea vestului.
Dl. Dura doreşte să ştie de unde au fost cei trei fotbalişti, din Zăbrani, Chesinţ sau Neudorf ?
Dl. Nicula îl invită pe dl. Dura să vină alături de dumnealui şi să îi adune pe toţi copii din Zăbrani, Chesinţ şi Neudorf aşa cum a făcut dumnealui de 40 de ani încoace. Dl. Nicula spune că cei trei sunt juniorii CS Victoria Zăbrani.
Dl. Dura îl întreabă pe dl. Nicula cât vor sta acei juniori la Zăbrani ?
Dl. Nicula spune că dl. Dura vorbeşte în necunoştinţă de cauză şi că acei juniori vor sta la club până când îi va dori clubul.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că acei juniori au contracte încheiate cu CS Victoria Zăbrani şi acest club îl reprezintă oriunde merg şi că ar trebui să fie o onoare pentru comună acest lucru.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

          Codrean Dănuţ                                    Crişan Andrei Cătălin

Octombrie: Şedinţa ordinară din 22.10.2015
Septembrie: Şedinţa ordinară din 30.09.2015

Stema com Zăbrani
aNT2
Tel. 0040-257/457001 Fax. 0040-257/457430


e-mail: primariazabrani@yahoo.com primariazabrani@artelecom.net

     

PROCES VERBAL

Din  30.09.2015

            Încheiat astăzi, 30 septembrie 2015, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 160 din 24.09.2015 pentru data de 30.09.2015, ora 13,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi pentru început 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsin motivat domnul viceprimar Codrean Dănuţ şi domnul consilier local Ciceu Petru şi urmând să sosească domnul consilier local  Milosav Adrian. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zabrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, domnul Milosav Tiberiu din cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, doamna Adina Lupan , juristul consiliului local şi domnul Dura Eugen, locuitor al comunei Zăbrani.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se doreşte suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv:

 1. Proiect de hotarare privind constituirea de parte civilă în dosarul penal 19/P/2015; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Pantea Fl., Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 12.08.2015; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 14.09.2015; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 1267 mp din Cartea Funciara nr -302153, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  1267  mp, in  5  loturi distincte ; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4552 mp din Cartea Funciara nr -302218, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4552  mp, in  2  loturi distincte ; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  3500  mp, in  2  loturi distincte ; initiativa primarului
 6. Proiect de hotare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4938 mp din Cartea Funciara nr -300195, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4938  mp, in  4  loturi distincte ; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare  privind avizul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru accesul S.C. VODAFONE ROMANIA S.R.L. pe drumurile de exploatare DE 516, DE 523, DE 527, DE 543 si DE 823 ; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Zabrani, inscris in C.F. nr. 302719, nr. top. 711-712/a/1, in suprafata de 800 mp; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Zăbrani în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale “Adam Muller Guttenbrunn” Zăbrani; initiativa primarului
 10. Proiect de hotare privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar apartinand Primariei comunei Zabrani ; initiativa primarului
 11. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Pantea Fl.,Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 86.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 12.08.2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 8 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Pantea F., Nicula T., Creţ L., Gurmai L.,  Ianc G. şi Baba F.) şi 2 impotrivă(Potra D. şi Tomi C.,). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 87.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 14.09.2015; initiativa primarului
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Creţ L., Pantea F., Gurmai L.,  Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 88.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 1267 mp din Cartea Funciara nr -302153, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  1267  mp, in  5  loturi distincte.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se dă cuvântul domnului Molsav Tiberiu din cadrul Compartimentului UAT.
Dl. Milosav T. spune că este vorba despre curtea blocului fostului SMA din Neudorf, bloc în care sunt 4 apartamente, iar locatarii şi-au manifestat interesul pentru a se parcela şi curtea astfel încât pe viitor fiecare să beneficieze de un lot de teren în respectiva curte.
Dl. Lazăr îi atrage atenţia domnului preşedinte de şedinţă că nu a dat cuvântul preşedinţilor de comisii.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că a ştiut că în cadrul şedunţelor de comisii s-a stabilit ca la aceste puncte să se ceară lămuriri suplimentare în plenul şedinţei de consiliu.
Dl. Lazăr îi propune domnului Milosav T. ca pe viitor, când vor mai fi astfel de puncte , să se întomească documentaţia în aşa fel încât să existe repere suficiente pentru a se putea identifica zona cu uşurinţă.
Dl. Milosav T. spune că a făcut ulterior completările necesare şi că va avea grjă ca pe viitor să nu se mai întâmple astfel de neînţelegeri.
Dl. Potra doreşte să ştie dacă din cele cinci loturi, patru es vor vinde, iar unul va rămâne ca şi speţiue de trecere pentru toată lumea?
Dl. Milosav îi spune comnului Potra că aşa s-a gândit parcelarea, astfel încât să rămână şi un spaţiu de trecere care nu se va vinde. 
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Pantea Fl.,Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 89.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4552 mp din Cartea Funciara nr -302218, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4552  mp, in  2  loturi distincte.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Milosav T. spune că este vorba despre un teren care este învecinat cu parcul din Neudorf şi care este totodată şi lângă proprietatea uneu locuitor din Neudorf.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este vorba despre dl. Zettle din Neudorf care probabil că doreşte să cumpere lotul mai mic ce va rezulta înurma parcelării.
Dl. Milosav T. spune că este într-adevăr vorba despre domnul Zettle şi că acesta şi-a manifestat intenţia de a cumpăra acel lot care practic îi va întregi partea din spatele casei, însă oricum se va organiza licitaţie publică pentru vâzare, terenul nefiind construibil.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă nu cumva suprafaţa care se doreşte a fi cumpărată de către dl. Zettle nu este deja împrejmuită de către acesta?
Dl. primar spune că dl. Baba are dreptate şi că terenul este împrejmuit de către dl. Zettle, dar nu este proprietatea acestuia.
Dl. Baba spune că în urmă cu câteva şedinţe s-a mai discutat ceva legat de acel teren.
Dl. Milosav T. le explică consilierilor că în momentul de faţă terenul domnului Zettle are formă de L iar după ce va achiziţiona şi suprafaşa mai mică rezultată în urma parcelării atunci terenul acestuia va avea formă dreptunghiulară, însă oricum terenul se va scoate la vânzare prin licitaţie publică la care dl. Zettle va trebui să participe dacă va dori să achiziţioneze acel lot.
Dl. Baba nu înţelege care mai este rostul să se mai aprobe încăodată parcelarea acestui lot dacă s-a mai aprobat în urmă cu câteva şedinţe?
Dl. Milosav T. spune că în respectiva şedinţă s-a discuat doar la capitolul Diverse despre această parcelare, iar acum se va materializa printr-o hotărâre de consiliu fără de care nu se vor putea face operaţiunile în cartea funciară.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Pantea Fl.,Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 90.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  3500  mp, in  2  loturi distincte.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Milosav T. spune că terenul este cel de la fosta fermă nr. 7 din Zăbrani unde se află rampa şi depozitul de carburant.
Dl. primar spune că şi la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi este vorba tot despre un teren de la fosta fermă nr. 7 şi că terenul din prtea dreaptă cum se stă în faţa porţii se doreşte a fi parcelat în două parcele, iar cel din partea stângă în 4 parcele. Dl. primar spune că această parcelare se doreşte a se realiza deoarece în urmă cu un an a fost fiul domnului Scheirch la primărie şi şi-a manifestat intenţia de a închiria partea din spate de la fosta fermă pentru a deschide o secţie a ceea ce lucrează dumnealui la fabrica din Lipova. Dl. primar mai explică că modul în care s-a dispus parcelarea a fost gândit exact ca şi la Neudorf, respectiv o parcelă să fie spaţiu de trecere pentru toate celelalte parcele, parcela care are soproanele să rămână pentru primărie, iar celelalte să se concesioneze sau să se închirieze în funcţie de solicitări. Tot dl. primar spune că dacă îţi vine un investitor şi spune că doreşte să concesioneze 1500mp , iar tu nu îi ai pregătiţi din timp este greu să îi spui investitorului că trebuie să aştepte 3 luni până se rezolvă problema cu terenul.
Dl. Tomi doreşte să ştie care este situaţia ternului din partea din spatele magaziei?
Dl. Milosav T. spune că acela este tot al primăriei şi are 2966mp şi se poate avea acces la el din două direcţii.
Se supune la vot şi se respinge cu 6 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Gurmai L., Creţ L., Pantea F.) şi 4 abţineri(Potra D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F. Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respective 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4938 mp din Cartea Funciara nr -300195, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4938  mp, in  4  loturi distincte .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se respinge cu 6 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Gurmai L., Creţ L., Pantea F.) şi 4 abţineri(Potra D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F. Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respective 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare  privind avizul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru accesul S.C. VODAFONE ROMANIA S.R.L. pe drumurile de exploatare DE 516, DE 523, DE 527, DE 543 si DE 823.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune că este vorba despre accesul echipelor până la antenă, pe drumurile de exploatare amintite în proiectul de hotărâre.
Dl. Lazăr spune că este vorba despre întroducerea de fibră optică pe lungimea de 4209 metri Aluniş-Zăbrani.
Dl. Baba spune că se merge pe lângă drumul agricol de la stâlpul de înaltă tensiune şi până la antena. Dl. Baba  spune că nu mai cunoaşte care sunt în prezent normativele , dar ştie că în momentul în care Romtelecom a adus fibra optică de la Lipova la Zăbrani pe lângă drumul judeţean, inclusiv dl. Boşcu a primit despăgubiri pentru că au trecut cu cablul pe lângă parcela dumnealui, astfel încheindu-se convenţii cu fiecare proprietar de teren care s-a aflat de-a lungul drumului judeţean şi oferindu-li-se despăgubiri, motiv pentru care dumnealui consideră că primăria ar putea să aibă nişte beneficii.
Dl. primar spune că prin această hotărâre se dă doar acceptul pentru a trece pe acel drum, iar mai departe dacă vor afecta proprietatea cuiva atunci va fi altă problemă.
Dl. Baba spune că nu se solicită acceptul pe drum.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că se solicită clar accesul pe drumurile de exploatare.
Dl. Baba spune că cei de la Vodafone vor intorduce cablul în subteranul comunei şi îl vor poza la o anumită adâncime, iar dacă va veni în viitor conducta de gaz atunci aceasta se va lovi de imposibilitatea de a trece prin acea zonă din cauza fibrei optice, motiv pentru care ar trebui să se vadă normativele şi poate s-ar putea obţine nişte beneficii.
Dl. Milosav T. spune că obiectul proiectului de hotărâre este accesul pe drum şi  u altceva.
Dl. Potra spune că la Neudorf s-a rupt cablul de fibră optică de către agricultori cu scarificatorul pentru că nu au ştiut de existenţa acestuia, motiv pentru care vede oportun ca oamenii din comună să fie înştiinţaţi despre existenţa acelui cablu.
Dl. Baba mai dă citire solicitării venite din partea Vodafone Romania şi spune încăodată că aceştia solicită acordul pentru lucrare şi pentru accesul pe drum.
Dl. Milosav T. spune că în momentul de faţă, prin adoptarea acestei hotărâri de către consiliul local nu se dă altceva decât acceptul de a avea acces pe drumurile de explotare, iar partea de certificat de urbanism şi de autorizaţie de construcţie este de competenţa Consiliului Judeţean Arad ântrucât lucrarea se desfăşoară pe teritoriul a două unităţi administrativ teritoriale.
Dl. primar spune că ideea domnului Potra nu este rea şi că i se poate da sarcină domnului Boşcu să traseze pe unde trece cablul şi să încunoştinţeze agricultorii despre existenţa acestuia.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Pantea Fl.,Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 91.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Zabrani, inscris in C.F. nr. 302719, nr. top. 711-712/a/1, in suprafata de 800 mp.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Milosav T. spune că este vorba despre locul de casă care este concesionat de către dl. Tuda Silvian care şi-a manifestat intenţia de a îl cumpăra.
Dl. Baba spune că s-a mai aprobat odată acest punct.
Dl. Milosav T. spune că nu s-a aprobat nimic şi că a fost doar o discuţie de principiu într-o şedinţă anterioară la care a participat şi dl. Tuda.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Pantea Fl.,Creţ L., Gurmai L., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 92.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Zăbrani în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale “Adam Muller Guttenbrunn” Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Lazăr spune că sunt propuse două persoane care sunt şi cadre didactice şi sunt cele mai pregătite în domeniu.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă doamna Gurmai nu este în conflict de interese ?
Dl. primar spune că nu este nicio problemă în acest sens.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Pantea Fl.,Creţ L., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Gurmai L.,). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 93.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotare privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar apartinand Primariei comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Lazăr spune că la mijloacele fixe nu se ştia dacă simbolistica este în lei, mii lei sau euro.
Dl. primar spune că este cu siguranţă vorba despre lei noi şi că atât mijloacele fixe cât şi obiectele de inventar e posibil să nici nu mai fie multe dintre ele.
Dl. Baba doreşte să ştie ce spune gestionarul dacă acestea lipsesc ?
Dl. primar spune că nu a fost consilier local în urmă cu 12 ani şi nici nu mai ştie  cum de se mai regăsesc acele mijloace fixe şi obiecte de inventar în contabilitate pentru că marea majoritatea nu mai sunt încă de pe vremea domnului Madoşa.
Dl. Tomi doreşte să ştie ce are maşina de amendamente de nu funcţionează ?
Dl. primar îl întreabă pe domnul Tomi dacă dumnealui a văzut acea maşină ?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că acea maşină la fel ca multe altele au fost probabil primite prin transfer fără plată de la armată şi că multe dintre ele dacă nu toate au mers la fier vechi.
Dl. Baba spune că nu se pricepe la contabilitate aproape delocînsă domnul Lază ar putea să le explice consilierilor dacă există o metodologie prin care să se caseze acele obiecte, deoarece dumnealui consideră că preţul unitar ar trebui să fie preţul de achiziţionare al produsului respectiv.
Atât dl. Lazăr cât şi dl. primar spun că nu este aşa şi că în acest caz preţul unitar este preţul rămas în urma amortizării.
Dl. primar îl întreabă pe dl. Baba dacă dumnealui mai poate să vândă un televizor după cinci ani cu acelaşi preţ cu care la cumpărat ?
Dl. Baba  spune că în inventar ar trebui să figureze valoarea iniţială şi valoarea pe care o mai are produsul în momentul propunerii de casare.
Dl. primar spune că valoarea produsului la momentul propunerii de casare este cea care se regăseşte în acel proces verbal de casare.
Dl. Baba spune că produsul în momentul casării în mod normal nu ar mai trebui să valoreze nimic sau după o anumită normă de casare.
Dl. primar spune că nu este general valabil deoarece fiecare produs are o anumită durată de viaţă.
Dl. secretar spune că mijloacele fixe ar fi putut fi date chiar şi prin transfer fără plată către alte instituţii interesate.
Dl. primar spune că prin casarea acestor mijloace fixe şi obiecte de inventar îţi faci practic curăţenie în contabilitate.
Se supune la vot şi se respinge cu 6 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Gurmai L., Creţ L., Pantea F.) şi 4 abţineri(Potra D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F. Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respective 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind constituirea de parte civilă în dosarul penal 19/P/2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că este exact aceiaşi adresă ca şi cea care s-a discutat într-o şedinţă  anterioară doar că atunci era adresată primăriei, iar acum a venit către consiliul local.
Dl. Baba întreabă dacă cunoaşte toată lumea conţinutul acelei adrese ?
Dl. secretar reţine că le-a comunicato tuturor consilierilor însă spune că va mai face încă un rând de copii şi le va da consilierilor.
Dl. primar spune că se vor constitui parte civilă în condiţiile în care primarul a prejudiciat cu ceva bugetul local, însă dumnealui doreşte să le citească consilierilor un paragraf din decizia civilă a Curţii de appel Timişoara prin care a fost atacată în contencios administrativ hotărârea de consili privind asocierea în aprticipaţiune cu Belle Fruct unde spune că : « Este adevărat faptul că potrivit art. 123 alin. 1 consiliul local poate hotărâ ca bunurile ce aparţin domeniului privat să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să se concesioneze sau închirieze, iar vânzarea, concesionarea şi închirierea se realizează prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii, dar acesta nu înseamnă că acestea reprezintă singurele acţiuni care pot fi exercitate cu privire la bunurile aflate în domeniul privat, întrucât nicio dispoziţie legală nu împiedică consiliul local să aprobe asocierea în participaţiune cu o persoană juridică română în vederea înfiinţării pe raza localităţii Zăbrani a unei zone viticole şi pomicole, aportul reclamantului constând în speţă într-un teren aparţinând domeniului privat. ». Dl. primar spune că avându-se în vedere cele specificate în respectiva decizie civilă aprobarea dată la vremea respectivă de către consiliul local s-a făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Dna. jurist spune că ideea este că, consiliul  local trebuie să se constituie parte civilă în proces, însă cunatumul prejudiciului nu îl poate stabili consiliul local.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Nicula T., Pantea Fl.,Creţ L., Tomi C., Ianc G., Potra D. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Gurmai L.,). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 94.
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi : Diverse
Dl. Tomi spune că dl. primar le-a promis consilierilor în şedinţa precedentă că îi  va da o dispoziţie domnului Milosav T. să verifice toate persoanele fizice şi juridice care folosesc domeniul public sau privat al comunei şi nu au primit o astfel de listă.
Dl. primar spune că nu înţelege la ce se referă dl. Tomi.
Dl. Tomi dă citire din procesul verbal de la şedinţa din data de 12.08.2015 unde se specifică următoarele : « Dl. primar îi solicită domnului Milosav T să facă o verificare şi până la şedinţa viitoare să prezinte în faţa consiliului o listă cu toate firmele care au terase şi reclame şi să se vadă cine a plătit şi cine nu. » Dl. Tomi spune că la Zăbrani nu ştie care este situaţia însă la Chesinţ oamenii solicită acces prin curtea fostei primării pentru a îşi putea lucra terenurile, iar dl. Recheştean care are închiriată clădirea fostei primării nu le dă voie să treacă.
Dl. primar îl întreabă pe dl. Tomi dacă dumnealui i-ar fi dat cuiva cheia de la curte ca să treacă pe acolo ?
Dl. Tomi spune că nu i-ar da cheia nimănui însă problema este că atunci când s-a închiriat acolo ar fi trebuit să se lase un spaţiu de trecere, la fel cum s-a procedat şi cu parcelarea de la blocul din Neudorf.
Dl. Potra spune că  nu se cunoaşte dacă dl. Recheştean plăteşte sau nu pentru acea curte şi că de fapt asta este problema.
Dl. primar spune că o se facă o verificare a ceea ce are închiriat dl. Recheştean acolo, şi în plus o să se facă o verificare a tuturor agenţilor economici de pe raza comunei pentru a se identifica dacă plătesc sau nu ocuparea domeniului public şi taxa de reclamă.
Soseşte şi dl. consilier local Milosav Adrian.
Dl. MIlosav T. spune că ar trebui să se dea o dispoziţie în acest sens.
Dl. primar îi spune domnului Milosav T. că ar trebui să aibă astfel de atribuţii în fişa postului şi cu siguranţă la are însă poate să îi dea şi o dispoziţie.
Dl. Milosav T. spune că a fost într-un loc unde a fost întrebat dacă are dispoziţie scrisă pentru a face astfel de controale.
Dna. jurist spune că ar trebui practic să se efectueze o inspecţie fiscală şi astfel să se deplaseze în teren o persoană de la impozite şi taxe şi dl. Milosav T.
Dl. Tomi îl întreabă pe dl. primar dacă se intenţionează să se repare cărarea din Bosnia şi podul de la Dulani, ântrucât până acum s-a spus că nu sunt bani, ori acum au ajuns bani ?
Dl. primar îl întreabă pe dl. Tomi despre ce bani este vorba şi dacă ştie dumnealui mai  multe decât ştie dl. primar referitor la alţi bani primiţi.
Dl. Tomi spune că până în prezent s-a tot spus că nu sunt bani ori acum au venit bani de la Guvern.
Dl. primar îi spune domnului Tomi să nu facă o confuzie pentru că s-au primit bani pentru a se echilibra bugetul la nivelul anului 2014 şi nu s-au primit sume peste nivelul anului 2014.
Dl. Baba spune că dacă au fost bani pentru rugă şi altele.
Dl. Tomi spune că sunt multe tuburi pe hotarele Chesinţ-ului care trebuie adunate, iar acel pod trebuie reparat până nu se va întâmpla vre o nenorocire pentru că pe drumul pe care se circulă în prezent s-ar putea să se scape o căruţa sau o remorcă la vale şi să se producă dezastrul.
Dl. primar întreabă care este motivul pentru care podul nu mai este funcţional ?
Dl. Tomi spune că înainte de 1989 a existat un proiect de milioane de lei pentru desecări, introducerea drenajului în parcelele din Brancovici, stingerea de izvoare şi repararea de poduri, ori unele s-au reparat şi a venit revoluţia şi au rămas nereparate.
Dl. primar doreşte să ştie cine a spart acel pod ?
Dl. Tomi spune că ANIF- ul, cei care s-au ocupat de construirea lui.
Dl. primar spune că atunci şi canalul ar trebui să fie al lor.
Dl. Tomi spune că acel canal este al statului.
Dl. Milosav T. spune că din cunoştinţele dumnealui numai Valea Ţiganilor este în administrarea ANIF.
Dl. primar spune că trebuie verificat al cui este canalul şi podul pentru că dacă este al ANIF atunci nu poţi interveni. Tot dl. primar spune că a înţeles ideea , iar în măsura în care după finalizarea Căminului cultural Chesinţ vor mai rămâne bani atunci se vor face şi acele lucrări pentru că sunt trei localităţi de gestionat.
Dl. Tomi spune că satul Chesinţ este ultimul întotdeauna şi a rămas Cenuşăreasa comunei.
Dl. primar îl roagă pe dl. Tomi să lase locuitorii satului Chesinţ să îşi spună părerea.
Dl. Tomi spune că din moment ce la Zăbrani se introduce canalizarea, ira la Chesinţ nu este nici apă atunci ce să mai vorbească localnicii.
Dl. preşedinte de şedinţă are probleme la Neudorf, dorind să ştie ce se va întâmpla cu anexele de la Căminul cultural Neudorf, când se vor finaliza ?
Dl. primar îi spune domnului preşedinte de şedinţă că se vor finaliza după ce se finalizează lucrările la Chesinţ. Tot dl. primar le spune consilierilor că dumnealor ar trebui să ştie ce lucrări s-au făcut şi ce mai trebuie să se facă deoarece dumnealor au aprobat bugetul şi au văzut acolo şi lista cu investiţiile propuse spre realizare.
Dl. preşedinte de şedinţă îl întreabă pe dl. primar de unde să ştie aceste lucruri dacă pe dumnealor nu îi informează nimeni ?
Dl. Baba spune că doar consilierii ştiu tot.
Dl. primar spune că au fost toate în consiliul local.
Dl. preşedinte de şedinţă  spune că le-au văzut şi nu le-au văzut şi că ar trebui să se facă o informare periodică în acest sens.
Dl. Ianc aduce în discuţie problema unui canal care este situat în valea din spatele străzii Innerkas care s-a adâncit prea mult şi nu se mai poate trece peste el fiind nevoie să se ocolească o porţiune destul de mare şi ar trebui să se introducă un tub.
Dl. primar spune că la anul în primăvare când se vor face bugetele se va ţine cont şi de această problemă şi de alte podeţe pentru a le cuprinde în buget pentru că aşa cum s-a modificat legea bugetului în prezent nu mai poţi să vi şi să zici că faci lucrarea cu tare dacă  nu ai prevăzut bani în buget de la începutul anului pentru acea lucrare, pentru că dacă se mergea pe varianta veche se executa lucrarea şi după aceea se vedea de unde se plăteşte însă acum nu se mai poate aşa.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că ideea este ca pentru anul viitor fiecare consilier să îşi pregătescă o listă cu propuneri de lucrări care trebuie realizate pentru a fi introduse în previziunea bugetară.
Dna. jurist le spune consilierilor că există o decizie civilă prin care s-a contestat decizia Curţii de Conturi prin care se imputa primărie recuperarea unei sume de bani pentru lemnele acordate gratuit la veteranii de război şi la alte cazuri sociale în anul 2011, decizie civilă prin care ni se aduce la cunoştinţă că am pierdut procesul cu Curtea de Conturi şi că va trebui să se recupereze sumele de la oameni, la o primă calculaţie fiind vorba despre aproximativ 730 lei de persoană, fiind vorba despre personal din primărie, asistaţi sociali, veterani şi văduve de veterani şi chiar şi consilieri locali.
Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să ştie ce au făcut totuşi celebrii dumnealor avocaţi şi cum este posibil să se anuleze hotărârea consiliului local.
Dna. jurist spune că nu este legal să dai lemne.
Dl. primar spune că în baza Legii nr. 215/2001 este absolut legal şi este de competenţa consiliului local să dispună de patrimoniul local, iar dacă acesta hotărăşte să acorde o cantitate de 4mc de lemn de foc unui amărât atunci aşa face, ori este greu să mergi acum la văduvele veteranilor de război să le ceri banii înapoi.
Dl. preşedinte de şedinţă îşi pune întrebarea de unde vor da acele persoane banii înapoi ?
Dl. primar spune că această situaţie a rezultat în urma iniţiativei celor cinci consilieri PSD care au semnat şi au pus în faţa celor de la Curtea de Conturi biletul prin care s-a solicitat să se verifice cum s-au folosit lemnele de foc.
Dl. Potra spune că nu este adevărat şi că dl. primar spune minciuni.
Dl. primar spune că le va arăta clar adresa semnată de către cei cinci consilieri către Curtea de Conturi.
Dl. Potra spune că vrea să vadă acea adresă şi că este o minciună ceea ce spune dl. primar.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că ar trebui să se aibă în vedere şi să se întrebe ce au făcut celebrii avocaţi care au tot reprezentat consiliul local în instanţă ?
Dna. jurist spune că nu au putut aceştia să dovedească că este legală atribuirea de material lemnos persoanelor din categoriile mai înainte enumerate.
Dl. Potra îi spune domnului primar că inclusiv consilierii PSD au votat acordarea de lemne de foc şi nu înţelege cum pot să fie acuzaţi că au făcut o astfel de sesizare.
Dl. primar spune că dumnealui a văzut adresa cu ochii dumnealui în biroul viceprimarului unde cei de la Curtea de Conturi au stat pe perioada controlului şi a citit-o şi era semnată de cei cinci consilieri PSD.
Dl. Baba spune că dacă dl. primar nu o să poată să dovedească cele afirmate atunci o să se intereseze dumnealor deoarece dl. primar  fără să se consulte cu dumnealor a binevoit să îi facă pe aceştia troacă de porci în ziar.
Dl. primar chiar îi roagă pe aceştia să se intereseze.
Dl. Baba spune că acel ziar este din nou editat fără să se ştie când şi fără dreptul de a se scrie în el de către alte persoane.
Dl. Potra îl întreabă pe dl. primar cum poate să creadă că dumnealor au votat să se dea lemne şi după aceea au mers să facă sesizare ?
Dl. primar spune că nu s-a votat de către consiliul local actual şi că era o hotărâre de pe vremea când dl. Siminaică era primar.
Dl. Lazăr spune că a fost o hotărâre din 2007.
Dl. Potra spune că a fost votată o astfel de hotărâre şi după anul 2008.
Dl. Baba spune că dumnealor nu cunosc adresa prin care Curtea de Conturi a constatat că acele lemne au fost acordate ilegal. Dl. Baba mai spune că dumnealui a înţeles că ar fi fost legal dacă s-ar fi dat contra unei sume modice, adică se se încaseze totuşi nişte bani pemc de lemne şi nu cu titlu gratuit.
Dl. primar spune că s-au dat lemne cu titlu gratuit veteranilor şi văduvelor veteranilor de război, asistaţilor sociali şi cazurilor sociale grave.
Dl. Tomi întreabă cât are valabilitate o hotărâre de consiliu dat fiind faptul că a fost votată în 2007 ?
Dna. jurist spune că este valabilă până o altă hotărâre o abrogă.
Dl. Tomi spune că atunci înseamnă că respectiva hotărâre este valabilă şi astăzi.
Dl. Baba îl întreabă pe dl. primar dacă acesta din urmă, în eventualitatea în care nu găseşte acea adresă, va fi dispus să dea o dezminţire în ziar şi să îşi ceară scuze ?
Dl. primar îi spune domnului Baba să termine cu astea şi îl întreabă pe dl. Baba ce speră să obţină prin asta ?
Dl. Baba spune că vrea să fie respectat.
Se dă cuvântul domnului Dura Eugen.
Dl. Dura E. doreşte să ştie ce s-a întâmplat în şedinţa consiliului local în care s-a discutat despre preţul lemnelor de foc şi dacă au rămas sau nu la nivelul din 2014, deoarece dumnealui a fost la şedinţă la Ocolul Silvic şi cei de acolo au spus că preţurile vor fi majorate, iar majorările au fost solicitate de către dl. primar care a spus să se alinieze preţurile după celelalte ocoale.
Dl. primar spune că preţurile s-au făcut întotdeauna după preţurile Ocolului Silvic.
Dl. Dura spune că preţurile care vor fi practicate sunt cele de la Ocol şi nu cele stabilite de consiliul local în 2014.
Dl. primar spune că dacă s-au majorat preţurile înseamnă că vor veni mai mulţi bani la buget şi nu vede ce e rău în asta. Dl. primar mai spune că din moment ce a venit o decizie la Ocolul silvic, iar acesta stabileşte că trebuie ajustate preţurile anual atunci nu poate primarul să vină şi să le ceară celor de la ocol să îi dea lemne la Dura cu 2 lei.
Dl. Dura îi spune domnului primar că îl supără faptul că în 2012 s-a făcut ce s-a făcut cu via , dar cu păşunea nu s-a putut nici să se concesioneze, nici să se închirieze.
Dl. primar spune că în momentul în care le vor expira contractele de arendă dumnealui va propune scoaterea acesteia la licitaţie în vederea concesionării.
Dna. jurist spune că pentru a se putea scoate păşunea la licitaţie este nevoie de întocmirea amenajamentului pastoral la care se lucrează în prezent, iar anul viitor în primăvară se vor scoate şi la licitaţie.
Dl. primar spune că a avut o discuţie cu şeful Ocolului  silvic, dl. Adi Lung şi cu dl. Şeran, iar dumnealor au statisticile cu cât lemn se vinde în interiorul comunei şi cât se vinde în afara comunei şi mai departe s-a discutat despre maximizarea profitului. Dl. primar îi întreabă pe consilieri dacă au văzut ce lemne de foc au fost aduse la şcoală şi dacă li se pare normal să se ardă buşteanul, motiv pentru care le-a propus celor de la Ocolul Silvic să facă loturi pe care să le vândă la 300 lei şi nu la 100 lei cum se dau lemnele de foc. Dl. primar spune că în lunile care vor urma se vor face astfel de loturi şi se vor vinde ca pâinea caldă şi asta pentru că î-a pus pe pădurari la muncă şi nu înţelege cum îşi permit cei de Ocol să taie astfel de buşteni şi să îi bage la lemn de foc.
Dl. Baba spune că tocmai asta vroia şi dumnealui să întrebe.
Dl. Dura E. spune că şi dumnealui transportă lemne de foc, iar dumnealui nu poate să ducă şi buşteanul ci doar vârful pomului la oameni, buşteanul de 8-10 metri trebuind să rămână în pădure pentru a fi vândut în altă parte.
Dl. primar spune că de când a început explotarea în septembrie, cu excepţia celor 3-4 maşini care s-au dus la instituţii tot lemnul se sortează şi se vinde la preţuri bune.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă acele lemne care au apărut la şcoală ca şi buştean sunt sau nu o eroare ?
Dl. primar spune că aşa este.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.               Preşedinte de sedinţă,                                        Secretarul comunei Zăbrani,     
                          Nicula Tiberiu                                                 Crişan Andrei Cătălin

Septembrie: Şedinţa extraordinară din 14.09.2015
August: Şedinţa ordinară din 12.08.2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani(yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

I N V I T A Ţ I E


În baza art. 39, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, sunteţi invitat(a) la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de miercuri, 12. 08. 2015, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.07.2015; iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în bugetul local pe anul 2015; iniţiativa primarului
 3. Diverse

Proces verbal - Proces verbal de la Şedinţa ordinară din 12.08.2015


Iulie: Şedinţa ordinară din 29.07.2015
Iunie: Şedinţa ordinară din 29.06.2015
Iunie: Şedinţa de îndată din 04.06.2015

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţie de Cabinet Medical situat în localitatea Neudorf nr. 150, d-nei dr. Luca Georgeta; iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Codreanu Dănuţ, viceprimarul comunei Zăbrani, ca reprezentant legal în cadrul proiectului "AMENAJARE CENTRU PENTRU INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, AMENAJARE TRASEU TEMATIC SPRE FÂNTÂNA CU APĂ BUNĂ ÎN LOCALITATEA ZĂBRANI, JUD.ARAD; iniţiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea prelungirii până în data de 13.12.2015, a scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului intitulat: "AMENAJARE CENTRU PENTRU INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, AMENAJARE TRASEU TEMATIC SPRE FÂNTÂNA CU APĂ BUNĂ ÎN LOCALITATEA ZĂBRANI, JUD.ARAD; iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind acceptul de principiu al Consiliului local al comunei Zăbrani privind gestionarea Fondului de vânătoare nr.74 Zăbrani de către Asociaţia Proprietarilor de terenuri Zăbrani. cu sediul în comuna Zăbrani nr.644, jud. Arad; iniţiativa primarului

Proces verbal Şedinţa de îndată din 04.06.2015

Mai: Şedinţa ordinară din 28.05.2015
Aprilie: Şedinţa ordinară din 30. 04. 2015

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea  procesului verbal al ºedinþei din data de 12.03.2015; iniþiativa primarului

 2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea  procesului verbal al ºedinþei din data de 14.04.2015; iniþiativa primarului

 3. Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A.; iniþiativa primarului

 4. Proiect de hotarare privind insusirea  solutiei  P.U.Z. « Zona de agrement, servicii si industrie nepoluanta, localitatea Zabrani » si R.L.U. aferent, pentru dl. Gaina Cristian Iliuta si dna. Gaina Daniela Gabriela; initiativa primarului

 5. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zabrani in Adunarea generala a actionarilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO LIPOVA; initiativa primarului

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuãrii unui schimb de terenuri între Comuna Zabrani si S.C. SEL RG Mineral S.R.L.; initiativa primarului

 7. Proiect de hotarare privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini ºi a comisiei de licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a Comunei Zãbrani, înscris în Titlul de Proprietate nr. 93590 – Zãbrani, în suprafaþã de 233 ha, în scopul realizarii obiectivului ,,Dezvoltare plantatie vita de vie”; initiativa primarului

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea administrarii suprafetei de fond forestier apartinand Comunei Zabrani de catre Ocolul Silvic Privat “Codrii Zarandului “; initiativa primarului

 9. Diverse.

* Proces verbal: de la Şedinţa ordinară din data de 30.04.2015

Aprilie: Şedinţa extraordinară din 14. 04. 2015

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 30 din 27.03.2014, privind înfiinţarea Asociaţieie Banatul de Nord; iniţiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind angajamentul Consiliului Local al comunei Zăbrani pentru aprobarea Acordsului de parteneriat dintre U.A.T. Zăbrani şi Asociaţia GAL " Lunca Mureşului de jos" pentru elaborarea şi implementarea Strategieie de dezvoltarea Locală prin PNDR 2014-2020;iniţiativa primarului


PROCES VERBAL

Din  14.09.2015

            Încheiat astăzi, 14 aprilie 2015, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinară  a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.55 din 10.04.2015 pentru data de 14.04.2015, ora 14,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Potra Dorel şi doamna Gurmai Lavinia. De asemenea, la şedinţa de consiliu ia parte domnul Crişan Andrei, secretarul comunei.

          Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 30 din 27.03.2014 privind infiintarea Asociatiei Banatul de Nord ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind angajamentul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru aprobarea Acordului de parteneriat dintre U.A.T. Zabrani si Asociatia GAL « Lunca Muresului de Jos » pentru elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin PNDR 2014-2020 ; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul secretar da citire ordinii de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi  (Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T.,  Creţ L., Baba F., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 37.
S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.      
Este propus de către dl. Lazăr Ghe., ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni, dl. consilier local Creţ Liviu.
Se supune la vot şi se aprobă cu 6 voturi pentru (Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T., Milosav A.,) şi 3 abţineri(Baba F., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 38.
S-a trecut la punctul 2 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 30 din 27.03.2014 privind infiintarea Asociatiei Banatul de Nord.
Soseşte domnul Ciceu P. 
Dl. Tomi doreşte să ştie care este motivul pentru care se doreşte revocarea acestei hotărâri ?
Dl. secretar spune că motivul este aderarea la un alt G.A.L.
Dl. Lazăr mai spune că alt motiv ar mai fi acela că multe dintre U.A.T.-urile carea au înfiinţat acel G.A.L. au aderat la alte G.A.L. – uri, iar dintre criteriile pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin intermediul unui G.A.L.  se pot aminti suprafaţa G.A.L. –ului, numărul de locuitori, densitatea populaţiei, ori cu cât un G.al este mai restrâns cu atât şansele să obţină un punctaj cât mai mare sunt minime.
Dl. Ciceu spune că nu este de acprd cu simplul fapt că nu a prea fost făcută publică înfiinţarea acestui G.A.L. şi oamenii nu ştiu despre ce este vorba, iar în momentul în care s-a înfiinţat G.A.L. -ul Banatul de Nord a intrat practic doar o familie care se poate vedea dacă se observă firmele care au intrat în grup, iar scopul intrării acestora a fost să ajungă la conducerea acestuia. Tot dl. Ciceu spune că acest G.A.L. oricum va trebui aprobat pentru că în caz contrar se înfrânează nişte proiecte care s-ar putea accesa, însă era bine să se facă public totul de la început pentru ca toată lumea să ştie în ce constă acest G.A.L.
Dl. viceprimar spune că unul dintre motivele pentru care se doreşte trecerea la un alt G.A.L. este acela că multe dinte U.A.T. –urile care l-au înfiinţat au trecut la alte G.A.L.-uri. Dl. viceprimar spune că în ultima perioadă s-a schimbat legislaţia, iar în urma modificărilor populaţia din U.A.T. –urile care ar trebui să formeze un G.A.L. ar trebui să fie de aproximativ 100.000 de locuitori pentru a se obţine un punctaj maxim, ori acesta este probabil şi motivul pentru care unele U.A.T. –urile au părăsit acest G.A.L. şi cel mai probabil  au aderat la alte G.A.L. –uri care erau deja constituite tocmai pentru a creşte suprafaţa acestuia şi numărul populaţiei. Tot dl. viceprimar mai spune că acesta a fost şi motivul comunei Zăbrani de a se alipi G.A.L. –ului Lunca Mureşului de Jos deoarece este un G.A.L. deja funcţional care a accesat fonduri şi care se întinde până la comuna Frumuşeni inclusiv. Tot dl. viceprimar spune că cei din acest G.A.L. au deja experienţă şi dat fiind faptul că au accesat deja fonduri, s-a considerat oportun ca şi comuna Zăbrani să adere la acest G.A.L. în speranţa de a beneficia de proiecte eligibile şi de a obţine şi finanţare pentru acestea.
Dl. Ciceu spune că a fost foarte frumoasă prezentarea făcută de către dl. viceprimar însă mai frumos ar fi dacă s-ar face publică această prezentare şi către societăţile comerciale de pe raza comunei care ar putea să beneficieze de pe urma acestui G.A.L.
Dl. Baba doreşte să ştie ce are pcomuna Zăbrani de câştigat aderând la acest G.A.L., dorind să ştie dacă va beneficia din partea acestuia de consultanţă juridică, dacă se presupune plata unei cotizaţii, pentru că probabil că şi acest G.A.L. are un preşedinte, vicepreşedinţi şi aşa mai departe la fel ca un A.D.I. ?
Dl. secretar spune că se va elabora o strategie de dezvoltare pentru întreg G.A.L.- ul care va cuprinde necesităţile de dezvoltare ale fiecărei comune în parte şi se vor întocmi proiecte pentru a se obţine fonduri, fonduri care dacă se  va atinge pragul maxim pot să ajungă până la valoarea de 7,5 milioane de euro care se vor împărţi în mod egal între membrii din cadrul G.A.L. –ului.
Dl. Ciceu spune că ar trebui explicat mai pe înţelesul tuturor faptul că pot accesa fonduri nerambursabile atât comunele cât şi societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe raza G.A.L. –ului, doar că aceste aspecte ar trebui să se facă publice.
Dl. Lazăr înţelege că prin adoptarea unei hotărâri pentru punctul 3 de pe ordinea de zi se dă doar un acord de principiu pentru aderarea la acel G.A.L.
Dl. Baba spune că nu este vorba despre un acord de principiu ci despre un angajament.
Dl. viceprimar spune că nu vede unde este problema chiar dacă este vorba despre luarea unui angajament.
Dl. Baba spune că nu se cunosc toate detaliile cu privire la aderarea la noul G.A.L.
Dl. viceprimar spune că G.A.L. Babatul de Nord este un G.A.L. în curs de constituire şi care nu a funcţionat, ori G.A.L. –ul Lunca Mureşului de Jos este un G.A.L. deja funcţional la care comuna va adera în urma adoptării hotărârii.
Dl. Ciceu spune că i se pare normal ca dacă  se va adera la acesl G.A.L. atunci să se primescă informaţii actualizate despre tot ceea ce se întâmplă în cadrul acestuia pentru ca toate comunele să fie la curent cu noutăţile şi să poată să ia atitudine.
Dl. Baba spune că după părerea dumnealui aceasta este o treabă tipic românească şi că şi aici va fi vorba despre pile, relaţii şi alte astfel de lucruri.
Dl. Ciceu spune că nu vor putea să îţi respingă proiectul dacă este bine întocmit.
Dl. Baba spune că în mod normal dacă acest G.A.L. are consultanţă atunci ar trebui să îţi întocmească şi proiectele iar tu ca şi beneficiar să plăteşti pentru aceasta.
Dl. Ciceu spune că există site-ul primăriei şi că ar trebui să se scrie acolo despre acest G.A.L. pentru că multă lume a auzit despre el dar nu stie ce înseamnă.
Dl. Baba spune că ar fi fost bine dacă s-ar fi discutat aceste aspecte într-o şedinţă anterioară.
Dl. secretar spune că această propunere a venit din partea celor de la G.A.L. Lunca Mureşului de Jos.
Dl. Ciceu spune că este bine că se doreşte aderarea la acest G.A.L. deoarece este către frontieră şi se pot accesa şi fonduri prin proiecte transfrontaliere însă nu se prea ştiu multe lucruri depre aceste G.A.L. –uri.
Dl. Baba spune că acesta este un G.A.L. deja funcţional şi nu i se pare normal să nu se ştie dacă se va percepe o cotizaţie şi cât va fi aceasta mai ales că se va semna un parteneriat.
Dl. secretar spune că în primă fază se ia un angajament prin care consiulul local este de acord cu semnarea unui acord de parteneriat cu G.A.L. Lunca Mureşului de Jos şi abia apoi se vor stabili celelalte aspecte.  
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T.,  Creţ L., Baba F., Ciceu P., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 39 .
S-a trecut la punctul 3 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotarare privind angajamentul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru aprobarea Acordului de parteneriat dintre U.A.T. Zabrani si Asociatia GAL « Lunca Muresului de Jos » pentru elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin PNDR 2014-2020 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire acestui punct de pe ordinea după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Nicula T.,  Creţ L., Baba F., Ciceu P., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 40 .
Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.      

 Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani                      
           Creţ Liviu                                        Crişan Andrei CătălinMartie: Şedinţa ordinară din 12. 03. 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

I N V I T A Ţ I E

În baza art. 39, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, sunteţi invitat(a) la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de vineri, 12. 03. 2015, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţă, cu următoarea
ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei din data de 05.02.2015; iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procesului verbal al şedinţei din data de 13.02.2015; iniţiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015; iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea publica a statului si administrarea IPJ Arad, a imobilului inscris in CF nr. 301242, top. 301242,  cu destinatia de post de politie; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare Privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2015; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani ; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Reparatii si  Investitii pe anul 2015 pe domeniul public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C. Compania de Apa Arad S.A.; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind acceptul Consiliului Local al comunei Zabrani de a primi prin transfer fara plata, din partea Consiliului Local al comunei Sagu, mijlocul fix autoturism, marca DACIA SOLENZA, cu nr. de înmatriculare AR 30 SAG; initiativa primarului
 10. Diverse.

Primar
Toader Marian

Proces verbal Şedinţa ordinară din 12.03.2015

Februarie: Şedinţa ordinară din 13. 02. 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani(yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

I N V I T A Ţ I E


În baza art. 39, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, sunteţi invitat(a) la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de vineri, 13. 02. 2015, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 29.01.2015; iniţiativa primarului

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Zăbrani pentru anul 2015; iniţiativa primarului

 3. Proiect de hotărâre prvind modificarea Actului Constitutiv al Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad. la care comuna Zăbrani este membru asociat; iniţiativa primarului

 4. Diverse

Primar
Toader Marian

Proces verbal: la Şedinţa ordinară din 13.02.2015

Februarie: Şedinţa de îndată din 05. 02. 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

I N V I T A Ţ I E


În baza art. 39, alin. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, sunteţi invitat(a) la şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 05. 02. 2015, ora 09:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehico - economici ai investiţiei "Modernizare străzi în comuna Zăbrani, localităţile Zăbrani, Neudorf şi Chesinţ"; iniţiativa primarului

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru cofinanţarea de către Comuna Zăbrani a investiţiei "Modernizare străzi în comuna Zăbrani, localităţile Zăbrani, Neudorf şi Chesinţ"; iniţiativa primarului

Primar
Toader Marian

Proces verbal: la şedinţa de îndată din 05. 02. 2015

Ianuarie: Şedinţa ordinară din 29.01.2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

I N V I T A Ţ I E


În baza art. 39, alin. 1din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, sunteţi invitat(a) la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 29.01.2015, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 12.12.2014; iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 15.12.2014; iniţiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 08.01.2015; iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.302941, top. 93-94/a, intravilan viran în suprafaţă de 1512 mp, proprietatea Statului Român; iniţiativa primarului
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.302165, top. 628, 629, intravilan viran în cotă de 113/270 din suprafaţa totală de 540 mp. Proprietatea Statului Român; iniţiativa primarului
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.300900, top. 35-36/a, intravilan în suprafaţă de 2160 mp. Proprietatea Statului Român; iniţiativa primarului
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.301809, top. 1914-1956/32/2, intravilan în suprafaţă de 950 mp. Proprietatea Statului Român; iniţiativa primarului
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.302404, top. 1945-1946/2/1, intravilan în suprafaţă de 809 mp. Proprietatea Statului Român; iniţiativa primarului
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului înscris în CF nr.301001, top. 43-44/a, intravilan în suprafaţă de 1559 mp. Proprietatea Statului Român; iniţiativa primarului
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zăbrani în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Arad S.A.; iniţiativa primarului
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2015 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; iniţiativa primarului
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii pe 2015, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Zăbrani; iniţiativa primarului
 13. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosinţă al numitului Hurban Gheorghe, asupra terenului înscris în CF nr. 303703, nr.top. 56/3/1. În suprafaţă de 250 mp. Proprietatea statului Român; iniţiativa primarului
 14. Diverse.

Primar
Ec.Toader Marian

Proces verbal: din data de 29. 01. 2015

Ianuarie: Şedinţa de Îndată din 08.01.2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZABRANI
Strada Principals nr.95, Zabrani 317410
ARAD - ROMANIA
Tel. 0040 257/457001 /Fax. 0257/457430
e-mail: primariazabrani@yahoo.com  primariazabrani@artelecom.net

 

INVITATIE

In baza art. 39, alin. 4 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Zabrani care va avea loc in ziua de joi, 08.01.2015, ora 09,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

: 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
2. Proiect de hotarare privind deblocarea sumei de 174.288,34 lei din excedentul bugetului local pus la dipozitia Consiliului Local al comunei Zabrani, in vederea achitarii partiale a contravalorii investitiei "AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA,AMENAJARE TRASEU TEMATIC-<SPRE FANTANA CU APA BUNA> IN LOCALITATEA ZABRANI,JUDETUL ARAD", Masura 313; initiativa primarului

PRIMAR
Toader Marian


Proces verbal: şedinţa de îndată din 08.01.2015