Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6179 din 29.06.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 29.06.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului CRÎNGAŞU GRIGORE - MANUEL în vârstă de 28 ani cu domiciliul în BUCUREŞTI, Str. Traian nr.144, Sector 2 jud. ILFOV şi a Domnişoarei / Doamnei MOCEAN OANA - LUCIA în vârstă de 24 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ, nr.66 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................