Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6194 din 21.07.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 21.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului PETREAN NARCIS - BENIAMIN în vârstă de 20 ani cu domiciliul în SĂVÎRŞIN,  nr.271, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei VASILCIUC EUNICE în vârstă de 21 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.484 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................