Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6221 din 05.08.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului COROAMĂ GHEORGHE în vârstă de 53  ani cu domiciliul în LIPOVA, Str. Trandafirilor nr.4, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei ROŞCA FLORICA - IONELA în vârstă de 27 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ, nr.240 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................