Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6221 din 11.08.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 11.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului BERZOVAN REMUS-FLORIN în vârstă de 32  ani cu domiciliul în CHESINŢ nr.200, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei CHIŞ CLAUDIA-FLORINA în vârstă de 24 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.48 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................