Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6227 din 11.08.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 11.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului MARDARI SERGIU - IOAN în vârstă de 31 ani cu domiciliul în ARAD, Str. Dacilor nr.17, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei AVRAM LOREDANA în vârstă de 27 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.670 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................