Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6229 din 16.08.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 16.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului BOTIŞ DUMITRU - GHEORGHE în vârstă de 32 ani cu domiciliul Zăbrani, 11, Ap 1, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei HÎRŢANU ECATERINA în vârstă de 25 ani cu domiciliul în Com. RĂDEŞTI, Sat CRUCEANU, jud. Galaţi, țara: România .

.

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................