Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6232 din 18.08.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 18.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului LANGA ADRIAN - ATTILA în vârstă de 29 ani cu domiciliul Zăbrani, NR. 143, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei BALEŢ MARIA - LUCICA în vârstă de 22 ani cu domiciliul în ROŞIA NOUĂ, Nr.148 A jud. Arad, țara: România .

.

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................