Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6233 din 18.08.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 18.08.2016, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului MAILAT CRISTIAN în vârstă de 25 ani cu domiciliul în MĂURENI, nr.357, jud. CARAŞ-SEVERIN şi a Domnişoarei / Doamnei LAIU EMANUELA - MARIA în vârstă de 21 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.694/H jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................