Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6249 din 31.08.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 31.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului LĂDAR DARIUS în vârstă de 20 ani cu domiciliul în localitatea Zăbrani, nr.157, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei ANGHEL DANIELA în vârstă de 20 ani cu domiciliul în Arad, Str. Minervei, nr.19, Ap.1, jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................