Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6282 din 06.10.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 06.10.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului GOANŢĂ AURELIAN - GHEORGHE în vârstă de 35 ani cu domiciliul în ZĂBRANI nr.399, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei POCOL ELENA - GABRIELA în vârstă de 40 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.372, jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................