Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6307 din 07.11.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 07.11.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului BUCUR DANIEL-OVIDIU în vârstă de 28 ani cu domiciliul în ZĂBRANI, nr.282, jud. ARAD şi a Domnişoarei / Doamnei COVACI ALEXANDRA - CRISTINA în vârstă de 19 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.552 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................