Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6335 din 08.12.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 08.12.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului OPREA IACOB în vârstă de 78 ani cu domiciliul în Craiova, Str. Cal Bucureşti, Bl. B2, Ap. 17  şi a Domnişoarei / Doamnei BISTRAIE MARIANA în vârstă de 51  ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.206 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................