Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6344 din 13.12.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 13.12.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului URSU ALEXANDRU în vârstă de 46  ani cu domiciliul în Slatioara,  jud. Suceava şi a Domnişoarei / Doamnei AVRAMESCU ELENA în vârstă de 48 ani cu domiciliul în localitatea Chesint, nr.316 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................