Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6021 din 25.01.2017


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 25.01.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului SELEGEAN MIRCEA-CRISTIAN în vârstă de 28 ani cu domiciliul în Salonta, Str. Bartok Bela  jud. Bihor şi a Domnişoarei / Doamnei IANĂŞ ANCUŢA în vârstă de 30  ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.562 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................