Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6057 din 23.02.2017


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 23.02.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului MIŢIŢI VIOREL - VICTOR în vârstă de 29 ani cu domiciliul în NEUDORF, nr.35, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei ŞTEOPEI DANIELA - GAFIA în vârstă de 25 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ, nr.253 A jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................