Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6105 din 13.04.2017


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 13.04.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Ungur Robert - Ioan în vârstă de 24 ani cu domiciliul în Zăbrani, nr. 443, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei Ciochinica Mihaela în vârstă de 26 ani cu domiciliul în Chiliile, Jud. Buzău țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................