Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6217 din 08.08.2017


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 08.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Turcu Sorinel în vârstă de 48 ani cu domiciliul în Neudorf, nr. 100E, Ap.8, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei Turcu Irina în vârstă de 43 ani cu domiciliul în localitatea Neudorf, nr. 100E, Ap.8, jud. Arad țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................