Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6252 din 05.09.2017


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 05.09.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Ursache Gheorghe în vârstă de 37 ani cu domiciliul în Zăbrani, nr. 106, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei Borache Rodica în vârstă de 44 ani cu domiciliul în Zăbrani, nr, 106, jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................