Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

6038
din 01.02.2018


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 01.02.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Stanoe Cosmin-Vsilică în vârstă de 27 ani cu domiciliul în Chesinț, nr.575, jud. Arad, tara:România şi a Domnişoarei / Doamnei Buzgar Ana - Maria în vârstă de 21 ani cu domiciliul în localitatea Chesinț, nr.610, jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................