Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

6088
din 15.03.2018


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 15.03.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Lazăr Ioan în vârstă de 35 ani cu domiciliul în Pițiga, nr.49, jud. Alba, tara:România şi a Domnişoarei / Doamnei Scrob Maria-Nicoleta în vârstă de 32 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.172 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................