Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

6090
din 15.03.2018


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 15.03.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Milincu Claudiu-Petrișor în vârstă de 24 ani cu domiciliul în Neudorf,nr.19, jud. Arad, tara:România şi a Domnişoarei / Doamnei Pasc Raluca-Gabriela în vârstă de 19 ani cu domiciliul în orașul Lipova, Str. Fdt. Valea Mare nr.573 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................