Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

6179
din 17.05.2018


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 17.05.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Iacob Andrei - Nicolae în vârstă de 26 ani cu domiciliul în LIPOVA, Str. Mărășești nr.40, jud. Arad, tara:România şi a Domnişoarei / Doamnei Avram Emanuela - Daniela în vârstă de 25 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.468 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................