Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

6211
din 07.06.2018


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 07.06.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Ursu Ioan - Nicolae în vârstă de 28 ani cu domiciliul în Hunedoara Timișană, nr.97, jud. Arad, tara:România şi a Domnişoarei / Doamnei Hălmăgean Larisa - Ioana în vârstă de 27 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.231 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................