Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

6240
din 06.07.2018


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 06.07.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului Boncuț Ioan - Marin în vârstă de 32 ani cu domiciliul în Zăbrani,nr.595, jud. Arad, tara:România şi a Domnişoarei / Doamnei Codrean Ona - Daniela în vârstă de 24 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.595 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................