Copyright ©  www.primaria-zabrani.ro 2009.Toate drepturile rezervate
08.08.2014  16:30   www.primaria-zabrani.ro  DECLARAŢIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015             Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G.215/2012, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012 – 2015;           Primarul comunei Zăbrani în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul comunei Zăbrani, asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategiea Naţională Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 şi recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 precum şi a mecanismului de monitorizare a acestuia; ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE: Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă şi îşi exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie.          În acest sens, conducerea şi personalul instituţiei aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susţinând toate demersurile anticorupţie şi măsurile de promovare a integrităţii instituţionale.          Având ca repere principalele valori fundamentale şi principiile promovate de SNA conducerea şi personalul instituţiei se obligă să declare orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, să considere interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească de prerogativele funcţiei publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.         Totodată, aceştia se obligă să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.                                                                                                       PRIMARUL COMUNEI ZĂBRANI                                                              TOADER MARIAN                                                               www.primaria-zabrani.ro
Chestionar 2014 Declarația de Aderare Dispoziție Anticorupție Button text Inventarul Anticorupție Inventarul Anticorupție 2013 Inventarul Anticorupție sem-I, 2014 Plan sectorial Plan Sectorial 1-2013 Plan sectorial 2014 Inventarul Anticorupție 2014 Inventarul Anticorupție sem-II, 2014 Plan sectorial 2014 - Progrese Raport SNA Tabel - Sume acordate de către instanță
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95   Tel. 0040257.457.001   Fax: 0040257.457.430   primariazabrani@yahoo.com   www.primaria-zabrani.ro
PRIMARIA  ZĂBRANI: Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015
Home Comuna Primăria Consiliul Local Evenimente Relații cu publicul Istorie Arhiva Contact