Copyright ©  www.primaria-zabrani.ro 2009.Toate drepturile rezervate Raportare transparență decizională 2011 Raportare transparență decizională 2012 Raportare transparență decizională 2013
13.08.2014  14:30   www.primaria-zabrani.ro  RAPOARTE – TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică Art. 12 - (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) numărul total al recomandărilor primite; b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate; c) numărul participanţilor la şedinţele publice; d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora; g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului. (2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publică.                                                               www.primaria-zabrani.ro
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95   Tel. 0040257.457.001   Fax: 0040257.457.430   primariazabrani@yahoo.com   www.primaria-zabrani.ro
PRIMARIA  ZĂBRANI: TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ
Home Comuna Primăria Consiliul Local Evenimente Relații cu publicul Istorie Arhiva Contact