Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

Zăbrani - jubileu 290 de ani


13.08.2014 15:30 www.primaria-zabrani.ro

BUN VENIT LA SĂRBĂTOAREA LOCALITĂŢII ZĂBRANI!

În numele cetăţenilor comunei Zăbrani din toate cele trei sate componente, în numele Consiliului Local, al viceprimarului şi al meu  personal, adresez un călduros BUN VENIT oaspeţilor din ţară şi din străinătate, care au venit să aniverseze împreună cu noi împlinirea a 290 de ani de la aşezarea pe aceste locuri a primilor colonişti germani!
Aşa cum americanii au Ziua Recunoştinţei pentru înaintaşii lor europeni şi amerindieni, tot aşa şi noi, zăbrănenii de azi, instituim prin această festivitate o Zi a Recunoştinţei şi Aducerii Aminte în onoarea celor circa 200 de etnici germani care, în anul 1724, pe vremea împăratului habsburg Carol al III-lea, au fost strămutaţi în Banat din satele lor din Odenwald, urmaţi în anii următori de alţii din Pădurea Neagră, Renania-Palatinat, Lotharingia, Suabia sau din alte părţi ale întinsului spaţiu austriac şi german.

Aici, în Banatul românesc, ei nu au venit ca forţe de ocupaţie, nu au venit ca stăpânitori privilegiaţi care să-i extermine sau să-i exploateze pe românii băştinaşi, ei au venit ca gospodari harnici şi pricepuţi, agricultori şi meseriaşi care să pună în valoare bogatul potenţial economic al acestor locuri, lăsate de izbelişte din cauza vicisitudinilor vremurilor Evului Mediu. Curând, prin munca lor plină de abnegaţie, prin dragostea lor pentru rânduială şi lucrul bine făcut, au creat aici o adevărată grădină. „Din deşert, a devenit un rai înfloritor, din mlaştini a răsărit o lume nouă” aşa cum inspirat spune într-una din cărţile sale marele scriitor Adam Müller Guttenbrunn.

Guttenbrunn, adică „Apă bună”, aşa au ales să-şi denumească localitatea coloniştii veniţi din spaţiul german. Şi numele acesta a devenit, peste veacuri, atât numele unei localităţi de frunte a Banatului, cât şi numele literar al celui mai mare scriitor al şvabilor Dunării de jos, care astfel a dus în istoria literaturii universale şi în nemurire satul său natal.

   Guttenbrunn-Zăbrani a evoluat ascendent în deceniile următoare, populaţia s-a înmulţit şi în anul 1765 o parte din localnici s-au mutat cu 5 km mai spre est, înfiinţând, împreună cu alţi colonişti veniţi din Germania, un sat nou, Neudorf . Cele două sate, împreună cu alt sat, Chesinţ, formează astăzi comuna Zăbrani, loc binecuvântat de Dumnezeu cu pământ mănos şi cu oameni harnici şi primitori. De-a lungul secolelor de convieţuire interetnică, nu s-au semnalat situaţii de conflict între şvabii zăbrăneni şi români sau alte naţionalităţi, dimpotrivă, experienţa de viaţă şi de civilizaţie a germanilor s-a transmis şi celor din jur, Banatul devenind una dintre cele mai bogate regiuni ale României, exemplu de convieţuire multietnică şi multiculturală.

Chiar dacă populaţia de etnie germană s-a împuţinat foarte mult în ultimele decenii – cauzele sunt binecunoscute – amintirea originilor germane, dezvoltarea frumoasă din trecut, bogata moştenire materială şi culturală rămasă precum şi permanentele legături cu cei plecaţi sau cu urmaşii lor, au făcut ca tradiţiile şvăbeşti să se perpetueze, iar actualii locuitori – români sau de alte naţionalităţi – sunt mândri să ducă mai departe amintirea luminoasă a predecesorilor germani.

   Urez multă sănătate, belşug şi viaţă lungă onoraţilor oaspeţi care astăzi, în zilele următoare şi întotdeauna, sunt şi vor fi alături de noi, întru veşnica recunoştinţă ce o datorăm înaintaşilor noştri.
   Dumnezeu să ne ajute tuturor, pentru a duce mai departe şi a îmbogăţi cu noi valori frumoasele tradiţii de muncă şi de convieţuire paşnică a numeroaselor etnii care trăiesc pe meleagurile binecuvântate ale Banatului!
                                                            Primarul comunei Zăbrani,
                                                                   ec. Marian Toader

                                                              www.primaria-zabrani.ro