Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

Raport


20.03.2018 14:40 | Primaria Zabrani

RAPORT
PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALĂ 2017

În conformitate cu prevederile art.12 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică, respectiv Primăria comunei Zăbrani, reprezentată prin Primarul comunei, are obligaţia să întocmească şi să facă public raportul anual pe anul 2017 privind transparenţa decizională care va cuprinde următoare elemente, astfel:

  •  Numărul total al recomandărilor primite –    NU
  •  Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate –   NU
  •  Numărul participanţilor la şedinţele publice –  30
  •  Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative –  NU
  •  Numărul total al propunerilor de modificări legislative transmise A.N.A.F.-       NU
  •  Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi –   NU
  •  Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora –     NU 
  •  Numărul şedinţelor care nu au fost publicate şi motivarea restricţionării accesului -      NU

 

PRIMAR

TOADER MARIAN