Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

Raport


02.03.2017 16:58 | Primaria Zabrani

RAPORT
PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALĂ 2016

În conformitate cu prevederile art.12 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia pubrlică, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică, respectiv Primăria comunei Zăbrani, reprezentată prin Primarul comunei, are obligaţia să intocmească şi să facă public raportul anual pe anul 2016 privind transparenţa decizională care va cuprinde următoare elernente, astfel:

  • Numărul total al recomandăriror primite - NU
  • Nurnărul total al recomandărflor incluse in proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor   luate - NU
  • Numărul participanţilor la şedinţele publice - 10
  • Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative - NU
  • Numărui total a I propuneriror de modificări legislative transmise A.N.A.F.- NU
  • Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată in justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi - NU
  • Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora - NU
  • Numărul şedintelor care nu au fost pubiicate şi motivarea restricţionării accesului - NU

 

PRIMAR

TOADER  MARIAN